Činnosti náhradní rodinné péče

POSLÁNÍ OBLASTI NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE

  • naše organizace je od roku 2013 pověřenou osobou pro výkon sociálně-právní ochrany dětí
  • nabízíme spolupráci pěstounům, poručníkům a pěstounům na přechodnou dobu formou uzavření dohody o výkonu pěstounské péče
  • nabízíme doprovázení a odbornou pomoc zájemcům o náhradní rodinnou péči
  • podporujeme a nabízíme volnočasové aktivity dětí v náhradní rodinné péči v rámci našich projektů
  • poskytujeme odborné sociální poradenství, psychologickou péči, doprovod a podporu při řešení různých životních situací
  • v rámci projektů realizujeme asistované kontakty v rámci náhradní rodinné péče i mimo ni
  • aktivně působíme v kampani „Dejme dětem rodinu“ ve městě Ostrava, která se zaměřuje na zvýšení informovanosti veřejnosti o náhradní rodinné péči a oslovení nových pěstounů

Dohody o výkonu PP →

Informace pro zájemce o NRP →

Vzdělávání pěstounů

Standardy SPOD

Ples pěstounů →

Formuláře →