Víkendové pobyty pro děti v náhradní rodinné péči

Naše organizace od roku 2017 realizuje víkendové pobyty a jednorázové akce pro děti v náhradní rodinné péči, se kterými pravidelně spolupracujeme v rámci uzavřené dohody o výkonu pěstounské péče s naší organizací. Tyto aktivity jsou finančně podporovány Moravskoslezským krajem.

Rok 2020

Cesta ke zdraví

O víkendu 3.–5. 7. 2020 v době letních prázdnin byl realizován pobyt pro děti z NRP, který proběhl na turistické základně Jasení nedaleko Jablunkova. Akce se zúčastnilo celkem 21 dětí od 5 do 16 let.

Víkendový pobyt nesl název „Cesta ke zdraví“, podle kterého se odvíjel program víkendu. Veškeré aktivity byly zaměřeny na zdraví z mnoha různých úhlů, především na první pomoc, pohybově sportovní aktivity a zdravou stravu. Také jídelníček, byl zaměřený převážně na zdravou stravu, proto bylo mnohdy na výběr z více zdravých možností.

V pátek odpoledne nás autobus zavezl až na místo určení. Nejprve jsme se ubytovali do pokojů a trochu se vyblbli na hřišti. Abychom se seznámili mezi s sebou, jsme si společně o sobě řekli nějaké ty zajímavosti a jména ostatních jsme si zapamatovali hrou se jmény. Starší kluci si šli zahrát fotbal na hřiště a menší dětise pomalu chystaly na spaní. A i když jsme si ještě se staršími dětmi nějakou dobu povídali, nakonec šli všichni spát.

Sobotní den začal brzy budíčkem spolu se zdravou snídaní. Hned po snídani jsme se vydali na procházku do nedalekého kravína na domluvenou exkurzi. V kravíně nám pán majitel ukázal celý areál a ke všemu dodával svůj zajímavý výklad a vtipné historky. Měli jsme možnost vidět právě narozená telátka, starší kravičky, krmení z kukuřice a sena, krávy dojnice i techniku určenou pro dojení a mnoho dalšího. Dostali jsme také všichni čichnout pro někoho „páchnoucího“ kvasu, který jak jsme uznali dokonce voněl. Po exkurzi jsme si dali svačinku u blízkého hřiště a rozdělili jsme se do tří týmů. Po těchto týmech jsme si to pohybově rozdali ve štafetovém běhu a poté jsme se procházkovým tempem vydali zpět do chaty. Po obědě a odpočinku byly pro děti připraveny tři stanoviště, první s ochutnávkou zdravých věcí poslepu, kde měly děti uhádnout co jí a následně hádat, co je zdravé, a co ne. Na druhém stanovišti si děti vysvětlily zásady první pomoci a vyzkoušely si ošetřování zranění i resuscitaci osoby na připravené figuríně. Poslední stanoviště bylo spojeno s výtvarkou a děti si na něm vyrobily svůj zdravý talíř. Následovaly společné pohybové hry a večeře. Po večeři se děti opět prostřídaly, tentokrát na fotbalu a výzdoběpamátečních triček. Večer jsme si udělali ve společenském duchu s hudbou, proběhla také taneční zábava. Nechyběla ani sprcha, aneb „čistota, půl zdraví“.

V neděli jsme se všichni hned po snídani pustili do úklidu chaty. Společně jsme si ještě vyhodnotili celý víkendový pobyt, rozdali ceny výhercům a něco malého na památku, a před příjezdem autobusu, který nás vezl zpátky, vyšel ještě čas na pár her na hřišti. Všechny nás pobyt hodně naučil a na závěr si pouze popřejme „hodně zdraví“.

Rok 2019

Svět a já

První víkendový pobyt pro děti v kalendářním roce 2019 proběhl v termínu od 28. – 30.6 2019 na Turistické základně Vesmír v Bolaticích. Tohoto pobytu se účastnilo 16 dětí ve věku od 7 – 15 let, kterým se věnovali čtyři pracovníci a v sobotu pak i psycholožka naší organizace.

Během pobytu byly team buildingové, sportovní a vzdělávací aktivity pro děti zaměřené na téma „Svět a já“ ukotvení sebe sama teď a tady, samostatnost, práce ve skupině a fungování v rodině a společnosti. S dětmi bylo spolupracováno v rámci psychoterapeutické skupinové práce a diskuze a formou rozhovoru s pracovníky, kteří se dětem věnovali. Aktivity děti plnily ve velké skupině, ale i ve dvou menších skupinách přizpůsobených jejich věku. Součástí programu byla také návštěva koupaliště. Skupina byla svépomocná, děti se během pobytu podílely na celkovém chodu, pomáhaly s přípravou jídla, chystáním potřeb, balení a vybalování věcí.

Nohama na zemi, hlavou v oblacích aneb víkend superhrdinů

V termínu: 6. – 8.9.2019 byl realizován druhý víkendový pobyt pro děti z NRP – svépomocné dětské skupiny, a to v Bolaticích, kde jsme byli ubytováni v prostorách organizace Kondor, skupina Vesmír.

Akce se zúčastnilo celkem 16 dětí z NRP. Děti byly rozděleny do dvou věkových skupin na „malé“ a „velké“ děti, kdy ve skupině „malých“ dětí bylo celkem 6 dětí a ve skupině „velkých“ dětí celkem 10 dětí.

byt byl realizován v tématu: Nohama na zemi, hlavou v oblacích aneb víkend superhrdinů.

V pátek se všechny děti a personál RKC Chaloupky sešel před ul. Repinovou 19 v Ostravě, kdy všichni odjeli do Bolatic, zařízení Kondor, skupiny Vesmír, kde jsme byli ubytovaní. Po příjezdu byl vybalen všechen materiál a potraviny a všichni byli rozdělení na pokoje. Následně došlo k rozdělení dětí do dvou skupin: „malí“ a „velcí“ a byli k nim přiřazeni vedoucí. Pobyt jsme zahájili seznámením s tématem pobytu a opékáním špekáčků. Po opékání jsme s dětmi hráli seznamovací hry a zpívali se různé písně, dle výběru dětí. Následovala hygiena a večerka.

Sobotní ráno začalo rozcvičkou, hygienou a úklidem pokojů. Následovala snídaně a zahájení dopoledního programu. Děti po celé sobotní dopoledne a odpoledne pracovaly ve skupinách tak, jak byly předešlý podvečer rozděleny. Skupině „malých“ dětí se od 9:30 do 11:00 hodin věnovali dobrovolní hasiči v Bolaticích. Skupině „velkých“ dětí se věnovali psychologové ve skupinové práci. Následovala svačina a výměna skupin. Skupině „velkých“ dětí se od 11:00-12:00 hodin věnovali opět dobrovolní hasiči z Bolatic a následně od 12:00 do 13:00 hodin jejich vedoucí. Skupině „malých“ dětí se od 11:00 do 12:00 hodin věnovali psychologové ve skupinové práci.

Dobrovolní hasiči z Bolatic si pro děti připravili bohatý program. Děti seznámili a ukázali jim celkovou hasební techniku a výbavu. Obě skupiny si vyzkoušely například rozmotávat a smotávat hadice, oblékly si úbor hasičů, vyzkoušely váhu různých hasičských pomůcek. Dobrovolní hasiči přistavili dvě hasičská auta, které dětem celé ukázali a děti si je mohly zevnitř i z venku prohlédnout. Nechyběla ani přednáška o tom, jak se chovat při požáru či jak poskytnout první pomoc.

Po dopoledním, bohatém a zajímavém, programu následoval oběd a odpolední klid.

V odpolední části programu se opět děti rozdělily do dvou skupin. „Velká“ skupina měla program s psychology, a to od 14:45 do 16:30 hodin. „Malá“ skupina dětí měla program s vedoucími, a to výtvarné techniky, neboť venku pršelo a nebylo možné jít ven.  Následovala svačina. Po svačině, od 17:00 do 18:00 hodin, „malá“ skupina měla program s psychology a „velká“ skupina šla ven na hřiště, i za drobného mrholení.

Po tomto programu byla večeře a 30 minutové osobní volné dětí.

Od 19:00 hodin byl zahájen večerní program, který se skládal ze dvou částí. V první části si děti vyráběly masky či kreslily masky na obličej v tématice superhrdinů a v druhé části byl rej masek superhrdinů s přehlídkou masek a hraním různých her.

V 21:15 hodin byla vyhlášena hygiena a ve 21:30 hodin večerka.

Nedělení ráno uteklo velice rychle, neboť po snídani následovalo balení dětí, materiálu a úklid prostor. Autobusem jsme odjížděli v 10:00 hodin zpět do Ostravy, kde děti byly předány pěstounům.

Rok 2018

Barevná kniha života aneb Můj emoční slovník

Na víkendovém pobytu pro děti jsme společnými chvílemi uzavřeli kalendářní rok 2018, tentokrát v Penzionu Zátiší v Komorní Lhotce. Sněhová nadílka nás sice v termínu 30. 11. 2018 – 02. 12. 2018 nezastihla, ale ani ranní mráz nás neodradil užít si víkend naplno.  Víkendového pobytu se společně se čtyřmi zaměstnanci naší organizace zúčastnilo 18 dětí. První stránky naší barevné knihy života jsme otevřeli hned první večer. Naším úkolem bylo vyřešit zápletku ztracené dívenky v místě pobytu. Toto bylo pro děti překvapením, neboť zkouška odvahy a týmové spolupráce byla umístěna mimořádně na počátek pobytu. Hnacím motorem byla pro všechny vůně vítězství a překonání sebe sama. Nikdo v tom nebyl sám. Bylo zřejmé, že panu Holmesovi nebo jinému slavnému detektivovi můžeme i během filmového kvízu konkurovat. Množství získaných emocí s námi první večer zatřáslo.

Jak se vypořádat s nakumulovanými emocemi, jak je zvládnout, aby nás neovládly úplně? Na tuto otázku nám dala odpověď během sobotního dne paní psycholožka. Během dopoledne byl gejzír emocí roztříštěn do všech stran. Naším úkolem bylo všechny pozitivní i ty negativní emoce najít, správně zařadit a pojmenovat. Pro některé záludná situace. Občas došlo k přeházení emocí a každý si mohl vyzkoušet, jaké je to být naštvaný, smutný či mít strach. Pantomimou jsme si opláceli radostné, zlostné či nešťastné pozdravy. Na vrchol svých emocí jsme si sáhli během upuštění svých kohoutků. Každý si vyzkoušel, zda by platil nedoplatky za radost, úzkost, strach nebo agresi.

Když už jsme své pocity uměli pojmenovat, zařadit či vypustit, paní psycholožka měla skvělý nápad s překonáním těžkých a pro někoho náročných emocí. Úzkost či strach, největší strašidla pro každého. Výroba „strachožrouta“ byla ovšem zábavou. Vše negativní bylo snědeno a my věděli, že už se nemusíme ničeho bát. Nejen „strachožrout“, ale i využití své síly při bowlingu či relax v solné jeskyni, nás uklidnilo v tom, že ve své knížce emočních slovíček jsme u konce. I náš emoční slovník měl na konci prostor pro poznámky. My je využili k sepsání playlistu svého CD života. Něčí život vystihovala smutná balada, jiný zase pořádná rocková pecka.

Díky nové energii a emoční stabilitě jsme se vrhli v neděli názorně do poskytování první pomoci. S tím nám pomohli dva záchranáři, kteří nám ukázali, jak můžeme pomoci, pokud budeme svědky nějakého neštěstí.

A co teď??? Těšíme se přece na další společné chvíle, a to opět v roce 2019!

Povídej, naslouchám

Tak jak jsme dětem v červnu slíbili, před počátkem školního roku jsme se na místo činu vrátili znovu. Navrácení do Turistické základny Vesmír v Bolaticích bylo v termínu 30. 08. ‑ 01. 09. 2018. Víkendového pobytu se společně se čtyřmi zaměstnanci naší organizace zúčastnilo 16 dětí. Červnový víkendový pobyt nás inspiroval pro další hloubkové zkoumání sebe samých. Po zdolání témat svaté čtveřice – spolupráce, komunikace, důvěra a empatie, jsme se mohli důkladně ponořit do dalšího tématu. To spočívalo především ve vnímání nejen sebe samotných, ale také ostatních. Tak, abychom při odjezdu mohli sebevědomě říci druhému „povídej, naslouchám“.

Po čas druhého dne pobytu nám byl v tomto nápomocen speciální pedagog s mnohaletými zkušenostmi. Na počátku jsme si vyprávěli své zážitky z letních prázdnin, sdělovali svá očekávání v novém školním roce. Seznámili jsme se s celovíkendovým hrdinou, Dr. Domem, který svou energii ztratil během příjezdu na pobyt. Cílem bylo nejen objevit a cítit v sobě vlastní energii, ale také nalézt energii hrdiny. Definování pojmu energie nestačilo k tomu, aby byl Dr. Dom zachráněn. Prvotně jsme si, skrze pozdravení či podání ruky druhému, vyzkoušeli vstoupit do jeho osobní zóny. Docílili jsme společně vzájemného kontaktu. Poté zdárně, jako silní ochránci, jsme ubránili základnu před dotěrnými vetřelci. Tak jako minule, i nyní se objevily bacily, aby mohly opět oslabit organismus nás všech. Při záchraně základny jsme si našli bezpečné místo k odpočinku a relaxaci. Odpočatí a plní odvahy jsme se mohli opět pustit do hledání vlastní energie a energie Dr. Doma. To ovšem nebylo tak jednoduché. Aby odvážných činů nebylo málo, museli jsme se, bez předešlého upozornění, zapojit do provozu pizzerie. Nabyli jsme zkušeností, jak připravit pizzu ze základních surovin. To byl pozitivní okamžik, díky kterému jsme se přiblížili ke konci naší cesty. Všech svých získaných dovedností jsme naplno využili poslední večer. Uvědomili jsme si, že díky naslouchání druhým, jsme mohli postupně plnit úkoly trnité noční cesty odvahy. A to tak, abychom se nemuseli vracet stále k jednomu úkolu. Ne všechna rozhodnutí či odpovědi na úkoly byly správné, ovšem důležitější byla spolupráce, empatie a komunikace v týmu. Našim cílem bylo přinést do bezpečného místa základny všechny potřebné ingredience na lektvar pro hrdinu. Dr. Domovi byla navrácena energie lektvarem. Tu naši jsme nabyli vzájemným nasloucháním. Úkol byl tedy splněn, a my mohli, plní energie, odjet domů.

Nech to plavat

Na sobotu 11. 8. 2018 byl s dětmi naplánován celodenní výlet s názvem „Nech to plavat“, na proskovické letní koupaliště. Z důvodu velmi špatného počasí v ranních hodinách, jsme se rozhodly, že namísto koupaliště navštívíme Sportovně hudební festival SUN ON LAKE, který se konal v areálu Hlučínského jezera od deseti hodin.

V rámci druhé ročníku tohoto festivalu byl pro děti přichystán zábavný sportovní program, kde děti soutěžily na více než 10 stanovištích. Děti tak měly možnost vyzkoušet si řadu volnočasových aktivit jako judo, fotbal, poledance, atletiku, lezeckou stěnu, TaiChi, UltimateFrisbee, Fit Box aj., a to přímo pod vedením zkušených trenérů známých sportovních klubů v rámci Moravskoslezského kraje.

Tohoto výletu se zúčastnilo celkem 8 dětí ve věku od 8 – 14 let, společně s dvěma pracovnicemi organizace. V odpoledních hodinách dokonce vysvitlo sluníčko, a tak si děti mohly užít i vodních aktivit. Největším zážitkem dětí z celého dne, byla možnost vyzkoušet si sport zvaný Paddleboarding.

Na Landek za dobrodružstvím

V sobotu 09. 06. 2018 se ráno setkalo deset dětí, ve věku 7 – 17let,a spolu s dvěma zaměstnanci naší organizace se všichni společně vydali na jednodenní výlet, směrem k Hornickému muzeu Landek Parku. Počasí nám přálo a cesta na Landek nám rychle utekla. Cestu jsme si zpříjemnili povídáním, hraním slovních her, zpěvem a taky svačinkou u řeky Odry.

Když jsme dorazili do oblasti Hornického muzea Landek Parku, po krátkém odpočinku a osvěžení jsme si společně zahráli připravené hry, zaměřené na spolupráci ve dvou družstvech. Mladší děti využily příležitosti a projely se důlním vláčkem, starší děti jsme zapojily do přípravy táboráku. Všichni jsme si opekli špekáčky a po jídle si užili společné chvíle za zpěvu a znění kytary. Po poobědovém odpočinku ve stínu jsme si s dětmi zahráli další připravené hry v areálu Landek Parku a před odjezdem zpátky domů se osvěžili vychlazeným melounem.

Výlet jsme si všichni moc užili a těšíme se na další společné chvíle.

Jeden za všechny, všichni za jednoho

V duchu tohoto rčení se i tento rok vrátilo 18 dětí společně se čtyřmi zaměstnanci naší organizace do prostor Turistické základny Vesmír v Bolaticích. Tak jako jednotlivý dílek zapadající do skládaného puzzle, byl každý zúčastněný součástí kolektivu na víkendovém pobytu pro děti, který se odehrál v termínu 22. ‑ 24. 06. 2018. Víkendový pobyt byl rozdělen do několika bloků, které během sobotního dne obohatila přítomnost paní psycholožky. Každý blok byl zaměřen na jiné téma ‑ spolupráce, důvěra, empatie, komunikace, ale i přesto se všechna témata navzájem proplétala.

Pateční odpoledne směřovalo k tomu, abychom se všichni poznali, spřátelili, a dozvěděli se o sobě mnoho zajímavých a veselých informací, nejen úsměvné přezdívky, chtěné oslovování, ale také své zážitky a příhody ze školy i domova. Pro získání všech dílků puzzle na účastnický list jsme se po hlavě jako Dumasovi Tři mušketýři vrhli na zdolání stvůry Krakena. Ze spárů Krakena nás čekala další zkouška – rozmotání gordického uzlu. Aby toho nebylo málo, bojovali jsme s drakem a bránili náš organismus před vtíravými bacily. Zdárně jsme přežili na kosmické lodi ztroskotané na Měsíci. V tomto zapeklitém prostředí jsme zachránili tři vejce a našli správné vypínače k utlumení nežádoucích zvuků a skřeků. Jako odměna, třešnička na dortu, byl pro nás marshmallow na vrcholku špagetových příbytků. Všichni jsme společnými silami táhli za jeden provaz a docílili úspěchu ve všech tématech. Své postřehy jsme sdíleli na Zdi nářků. Tímto ovšem naše dobrodružství neskončilo. Sobotní noci jsme se poslepu, provázkem svázáni blízko sebe, pouze za svitu měsíce, vydali s přijatým tělesným handicapem na cestu za svým Osudem.  Byla to pro nás hlavní zkouška z důvěry, komunikace, spolupráce a empatie, díky jejímu překonání jsme si mohli vložit poslední dílek puzzle do našeho účastnického listu.

 V neděli jsme si všichni řekli to pravdivé rčení „jeden za všechny, všichni za jednoho“. Tímto to však neskončilo, protože se před počátkem nového školního roku na místo činu vrátíme znovu!

Rok 2017

Třetí víkendový pobyt pro děti v NRP – svépomocné dětské skupiny

Poslední, v pořadí třetí, víkendový pobyt pro děti v roce 2017 proběhl ve dnech 01. 12. 2017 ‑ 03. 12. 2017. Klíčové sociální pracovnice se společně se 13 dětmi ve  věku 7 ‑ 17 let vydaly do zasněžených vrcholků Beskyd. Místem pobytu byla Horská chata Skalka v Mostech u Jablunkova.

Nejen díky zasněžené krajině a zimním radovánkám byl poslední pobyt v roce pro děti originální. Horská chata Skalka se na tři dny proměnila ve virtuálně bezpečné prostředí pro děti, a tobez internetového připojení a mobilního signálu. Společně si děti vytvořily své profily na Facebooku, kde si písemně, výtvarně,a také za pomocí smajlíků, posílaly vzkazy plné zážitků, dobrých zpráv, pochval a hodnocení.

Každé dítě vypracovalo bezpečně svůj papírový profil na sociální síti. Téma „Bezpečného internetu“ se neslo po celou dobu pobytu formou teambuildingových, sportovních, výtvarných a vzdělávacích aktivit. Díky nim se děti seznámily sezákladními prostředky a pravidly komunikace na internetu, s nebezpečím a riziky na sociálních sítích.

Odborněji se během sobotního dne s každou svépomocnou skupinou těmito tématy zabývala paní psycholožka. Psychoterapeutickou skupinovou prací více rozšířila hlavní téma pobytu o hlubší vzájemné poznávání, seznamování se a navazování nových kontaktů, partnerské vztahy či rizika závislostí.

Součástí sobotního večerního programu byla zajímavá přednáška pracovníka Horské služby Velký Polom a návštěva beskydského Mikuláše s bohatou nadílkou, kterému děti poděkovaly zpěvem.

Druhý víkendový pobyt pro děti v NRP – svépomocné dětské skupiny

Druhý víkendový pobyt pro děti se pořádal během letních prázdnin, a to v termínu 19. 08. 2017 – 21. 08. 2017. Místo pobytu byla opět turistická základna Vesmír v Bolaticích. Zúčastnilo se ho také 19 nezletilých dětí ve věku 8 17 let. Celovíkendová hra se nesla v duchu filmu Harry Potter. Všechny připravené aktivity byly inspirovány slavným příběhem malého kouzelníka s jizvou na čele.

Kouzelný klobouk rozdělil děti do tří školních kolejí – Havraspár, Zmijozel a Nebelvír. V programu nechyběly všestranně zaměřené aktivity – sportovní, vědomostní, samozřejmě plné zážitků. Během pobytu si děti mohly vyzkoušet jako praví kouzelníci hru „Famfrpál“, kde proti sobě soutěžily jednotlivé koleje. Zlatonku našel vždy jen ten nejzdatnější tým.

Vydali se po stopách Siria Blacka, pomohli nalézt Dobbymu jeho ztracené ponožky, bránili svou kolej před Trolly, prchali před velkým Ďasovcem. Po náročných dnech si děti odpočinuly u táboráku, kde za doprovodu kytary zněly české i romské písně, nebo při plnění úkolů večerní hry.

První víkendový pobyt pro děti v NRP – svépomocné dětské skupiny

První víkendový pobyt pro děti se konal v terminu 21. 04. 2017 23. 04. 2017 na turistické základně Vesmír v Bolaticích. Zúčastnilo se jej 19 nezletilých dětí ve věku 7 17 let. Během víkendového pobytu se dětem věnovaly jejich klíčové sociální pracovnice a psychoterapeutka.

Program byl přizpůsoben dle věku dětí, které byly na počátku rozděleny do dvou svépomocných skupin. Celý pobyt byl zaměřen na prevenci sociálně-patologických jevů, se kterými se děti z náhradní rodinné péče setkávají. V jednotlivých svépomocných skupinách byla řešena tato témata: partnerské a sexuální vztahy, vrstevnické skupiny a jejich rizika, šikana, záškoláctví, trávení volného času.

Současně byly v rámci pobytu řešeny i případné aktuální problémy, se kterými se děti svěřily a které chtěly řešit. Během pobytu byl pro děti připraven pestrý program sestavený z týmových a individuálních her. Díky připravenému programu jsme se s dětmi zaměřili na nácvik, upevnění či osvojení dovedností a vědomostí vedoucích ke zlepšení mezilidských vztahů, k začlenění do společnosti a k větší samostatnosti či plnohodnotnému trávení volného času.