Projekty

Rodinné a komunitní centrum Chaloupka z.s. realizuje projekty zaměřené na podporu aktivit pro děti a prevenci patologických jevů u dětí v náhradní rodinné péči i mimo ni.
Projekty jsou realizovány za podpory Magistrátu města Ostravy a Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.