Otevřený dopis

Vyplňte formulář

Vyjádření podpory doprovázejících organizací k Otevřenému dopisu

Otevřený dopis

Dopis k nahlédnutí

Informace

Zástupci Fóra doprovázejících organizací Moravskoslezského kraje odešlou do konce měsíce března roku 2020 na Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo financí, do Poslanecké sněmovny České republiky, Parlamentu České republiky a poslaneckých klubů jednotlivých stran, text otevřeného dopisu s výhradami proti navrhovanému znění novely zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.

Výhrady se vztahují především ke skutečnosti, že návrh připravované novely nepočítá s navýšením státního příspěvku na výkon pěstounské péče.Text otevřeného dopisu poukazuje na rizika, která s nenavýšením státního příspěvku souvisí.

Mezi nejvýznamnější patří:

  • nedostačující podpora ohrožených dětí
  • snížení kvality služeb, které jsou poskytovány náhradním rodinám
  • možný zánik doprovodných organizací
  • převedení agendy doprovodných organizací zpět na přetížené orgány sociálně-právní ochrany dětí (obecní a krajské úřady).