Kampaň Dejme dětem rodinu

Krajský úřad Moravskoslezského kraje ve spolupráci s dalšími organizacemi realizuje od roku 2010 kampaň Dejme dětem rodinu.

Organizace zabývající se náhradní rodinnou péčí ve spolupráci s Moravskoslezským krajem a Statutárním městem Ostrava se rozhodli pro podporu náhradní rodinné péče formou kampaně DEJME DĚTEM RODINU.

Základní myšlenkou kampaně je přispět ke změně současné situace dětí v dětských domovech a jiných ústavních zařízeních, podpořit jejich výchovu v náhradních rodinách a zajistit jim patřičné rodičovské vzory. Zároveň je smyslem a cílem kampaně odstranit nedostatečnou informovanost široké veřejnosti o této problematice.

V zájmu každého dítěte je vyrůstat v klidném a harmonické prostředí rodiny. Ne každý z rodičů však může toto zdravé rodinné zázemí svým dětem zajistit. I z tohoto důvodu se mnoho dětí ocitá v ústavní výchově (dětské domovy, dětská centra). Alternativou ústavní výchovy je náhradní rodinná péče, jež může být realizována formou osvojení, pěstounské péče, pěstounské péče na přechodnou dobu, poručenství nebo svěření dítěte do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče.

Obecné informace →

Kampaň a my →

Časopis Pěstounovi v Chaloupce →