Fórum doprovázejících organizací MSK

Fórum doprovázejících organizací Moravskoslezského kraje sdružuje celkem 14 doprovodných organizací s pověřením sociálně-právní ochrany dětí na území Moravskoslezského kraje. Tyto organizace doprovázejí asi 1 330 pěstounských rodin.

Iniciativa vznikla v roce 2017 jako reakce na politické snahy začátkem tohoto roku, kdy někteří poslanci navrhovali změny v oblasti náhradní rodinné péče, které ohrožovaly fungování, místy až existenci, doprovázejících organizací (např. snížení státního příspěvku na naši činnost o polovinu).

To vedlo k potřebě spojit se a vystupovat jako doprovázející organizace jednotně.

Fórum doprovázejících organizací MSK se poprvé sešlo v únoru 2018 a od této doby se schází několikrát ročně s cílem sdílet informace a zkušenosti ze své praxe, oslovovat jednotně vztažné instituce (připomínkování instrukcí, novely zákona apod.) a také prezentovat činnost doprovázejících organizací, která není dle našeho názoru pro širokou veřejnost příliš zřejmá a viditelná.