Společně to zvládneme

V kalendářním roce 2016 začala naše organizace realizovat projekt s názvem „Společně to zvládneme“, který je určen pro děti a mládež ve věku od 13 do 18 let. Hlavním cílem projektu je prevence kriminality dětí a mládeže z rizikových skupin na Ostravsku a dětí žijících v náhradních rodinách. Byla tak vytvořena skupina dětí a mládeže, která se zde pravidelně setkává. Součástí pravidelného programu je vzdělávání mládežníků na vybrané téma, doplněné o společnou diskuzi. Ve druhé části dne se s dětmi věnujeme volnočasové aktivitě.

Rok 2017

Od Nového roku je projekt „Společně to zvládneme“ pravidelně spojen také s projektem pro mladší děti „Bavíme se s Chaloupkou“. Probíhá jednou měsíčně a to nejčastěji od 9:00 – 16:00 hodin. Dopolední část probíhá většinou tak, že jsou starší děti odděleny od mladších a absolvují tzv. část vzdělávací. V roce 2017 byly zatím s mládežníky probrána tato témata: Finanční gramotnost, Volný čas, Škola a Šikana.

V rámci volnočasových aktivit jsme navštívili horolezeckou stěnu a jezdecký oddíl TJ Baník ve Staré Bělé. Uspořádali jsme dva turnaje v míčových hrách a podnikli exkurzi do Integrovaného záchranného systému 112. V rámci tohoto projektu jsme s dospívajícími dětmi v měsíci dubnu navštívili protidrogový vlak v Ostravě – Svinově. Do jednotlivých akcí v tomto projektu bylo průměrně zapojeno 9 dětí ve věku od 13 – 18 let. Od měsíce září bude opět tento projekt pokračovat.

S mládeží máme v plánu probírat tato témata: „Mezigenerační problémy“, „Sociální sítě – bezpečnost na internetu“, „Osoby se zdravotním postižením“. Ve volném čase bychom opět rádi udělali táborák v Lesoparku Myslivna. Zašli si zahrát nějaké míčové hry a vyzkoušeli si nějaký nový sport, který jsme doposud ještě neměli čas vyzkoušet.

Rok 2016

Během prvního pololetí roku 2016 bylo uskutečněno 5 setkání, kterého se průměrně zúčastnilo 10 mládežníků. Na vzdělávání byla s účastníky projektu probírána následující témata: Prevence šíření drogových závislostí, zdravý životní styl, příprava na život v dospělosti a rizikové party. V rámci volnočasových aktivit jsme navštívili minigolfové hřiště, bowling, badminton, a také si zahráli na zpravodaje, kdy děti psaly článek do dětského okénka v časopise „Pěstounovi“.

Na závěr školního roku byl projekt „Společně to zvládneme“ spojen také s projektem pro mladší děti „Bavíme se s Chaloupkou“. Účastníci těchto dvou projektů se společně vydali do lesoparku Myslivna. Zde jsme s dětmi opékali buřty, hráli se dobrodružné hry a také si mohly děti vyzkoušet orientační běh. V měsíci září jsme opět s mladšími dětmi zapojenými v projektu „Bavíme se s Chaloupkou“ navštívíli lesopark Myslivna.

V měsíci říjnu a listopadu byla s dětmi probírána témata „Rasismus“ a „Finanční gramotnost“. A v rámci volnočasových aktivit jsme si vyzkoušeli hru ringo a lezení na umělé stěně. Na posledním setkání v tomto roce jsme si s dětmi zahrály hry s vánoční tématikou, vyrobily si vánoční ozdoby a společně jsme si zazpívaly vánoční koledy.