Tábory

Naše organizace připravuje pro děti žijící v náhradní rodinné péči, biologické děti náhradních rodičů, ale také pro děti z široké veřejnosti LETNÍ POBYTOVÉ TÁBORY a PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY.

Letní pobytové tábory realizuje naše organizace  sama nebo spolupracující organizace. Doposud byly realizovány celkem čtyři letní pobytové tábory v délce 7 až 14 dní a zúčastnilo se jich cca 55 dětí celkem.

Příměstské tábory organizujme od roku 2015.  Délka trvání příměstského tábora je 5 dní, a to od pondělí do pátku v časovém rozsahu 9 – 17 hodin. Děti se scházejí v naší organizaci, kde probíhá část programu. Následně poznávají zábavná a zajímavá místa v okolí Ostravy. V rámci příměstského tábora zajišťujeme stravu – oběd. Doposud se příměstských táborů zúčastnilo 36 dětí celkem. 

Letní tábory

Vedle příměstských táborů realizovalo Rodinné a komunitní centrum Chaloupka od roku 2014 také letní pobytové tábory. Ty byly opět určeny jak pro děti v náhradní rodinné péči, tak biologické děti těchto rodin. Personálně byly tábory zajištěny pracovníky naší organizace, kteří mají zkušenosti a praxi s prací s dětmi. V roce 2017 naše organizace pobytový tábor nerealizovala, ale navázala spolupráci s Turistickým oddílem Bludný kruh TOM 4334. 

Rok 2020

Bohužel kvůli celosvětové pandemii Covid-19 se tábory v roce 2020 neuskutečnili.

Rok 2019

V roce 2019 jsme realizovali příměstský tábor pro děti z NRP. Příměstský tábor se uskutečnil v době letních prázdnin, a to v termínu: 8. – 12.7.2019. Táboru se zúčastnily 4 dětí ve věku od 7 – 13 let. V rámci programu příměstského tábora děti navštívily Haldu Emu v Ostravě, Ostravskou ZOO, Lanové centrum v Bohumíně a Lázně Klimkovice – Lesní stezku. Součástí programu byly různé zábavné, dobrodružné a kreativní hry. Péči o děti zajišťovali dva zaměstnanci RKC Chaloupky, kteří mají dlouholetou praxi v práci s dětmi.

Rok 2017

Letní pobytový tábor dětí z NRP s turistickým oddílem Bludný kruh, TOM 4334

Během letošní letních prázdnin se devět dětí a dvě sociální pracovnice z naší organizace zúčastnili čtrnácti denního pobytového tábora s turistickým oddílem Bludný kruh. Šlo o tábor v podmínkách, pro nás, zcela neznámých. V minulých letech jsme jezdili na tábory do zděných budov, kde jsme spali v peřinách, z kohoutku tekla teplá voda a cvaknutím vypínače jsme rozsvítili světlo. Na letošním táboře jsme si vyzkoušeli, jaké to je: spát v teepee a v podsadových stanech, jíst z ešusu, žít bez elektřiny, signálu mobilních operátorů, splachovacího záchodu a tekoucí teplé vody.

Naše dobrodružství se odehrávalo v krásné přírodě městečka Raduň, kdesi uprostřed lesů. Společně s námi bylo na táboře dalších 21 dětí a 8 dospělých. Všechny děti byly rozděleny do tří oddílu. Po celou dobu tábora o děti pečoval velký tým dospělých z řad zkušených vedoucích turistického oddílu, RKC Chaloupky, dvou zdravotníků, kuchařů, sportovního vedoucího a hlavního vedoucího. Společně jsme vytvořili skvělou partu, která si užívala spoustu legrace a zábavy s celotáborovou hrou na téma: „Cesta kolem světa“. Procestovali jsme všechny světadíly, poznali známé historické osobnosti, ochutnali typická jídla navštívených zemí, ale především jsme hráli spoustu zábavných her, a to ve dne i v noci. Nechyběly sportovní turnaje, výlety za koupáním a kulturou, přehlídka dravých ptáků s povídáním, celodenní hra „Poklad“ nebo táborové ohně za zvuku kytar.

Celý tábor jsme si všichni hodně užili. Odvezli jsme si úsměvy na tvářích a krásné zážitky, které nám nikdo nevezme. Děkujeme turistickému oddílu Bludný kruh za možnost poznat jiný typ tábora, než na jaký jsme byli zvyklí. Velice se nám to s vámi „turisťáky“ líbilo a doufáme, že se na táboře všichni uvidíme i následující léto.

Rok 2016

Letní pobytový tábor byl realizován naší organizací již třetím rokem. Týdenní pobytový tábor se uskutečnil v termínu 08. – 14. 08. 2016 v rekreačním zařízení Dětský mlýn, ve Fulneku – Vlkovicích. Zúčastnilo se jej celkem 15 dětí ve věku od 5 – 15 let, různé etnické příslušnosti. Personálně byl letní pobytový tábor zajištěn zaměstnanci Rodinného a komunitního centra Chaloupka z. s. Ostrava. Zaměstnanci byli složeni ze sociálních pracovnic a asistenta pedagoga. Přítomný byl rovněž zdravotník, který zajišťoval správné podávání léků a případné ošetření dětí. Děti, které se pobytového tábora zúčastnily, velice dobře znaly všechny zaměstnance, neboť se jednalo o klíčové sociální pracovnice jejich rodiny, či lektory výchovně-vzdělávacích aktivit či hlídání dětí, které děti znají z akcí naší organizace.

Tábor byl podpořen projektem Chaloupka 2016 – pobytové a jednorázové aktivity pro děti a mládež ohrožené společensky nežádoucími jevy, a to Krajským úřadem Moravskoslezského kraje.

Celotáborová hra nesla název „Putování po Pandoře“. S dětmi jsme se vydali do bádání a objevování tohoto nebezpečného, ale zato krásného místa. Úkolem všech bylo stát se Avatarem, žít v souladu s bohyní Eywou a dojít ke splynutí se Stromem duší. Jelikož Na’vi (národ žijící na Pandoře) si velmi váží přírody a jsou na ni hrdi, děti se učily, jak se chovat k přírodě a ostatním živým tvorům. Učily se, co je dobré a co je špatné. Během tábora jsme hráli různé pohybové hry v lese či louce, věnovali se sportu, výtvarně tvořili a také jsme se věnovali relaxačním aktivitám. Děti se aktivně zúčastnily také Avatarské superstar, na kterou si připravily pěvecká či dramatická vystoupení. V průběhu tábora jsme realizovali celodenní výlet do nedalekého Heiparku v Tošovicích. Děti zde využily jízdu na bobové dráze, skákání na velkých i malých trampolínách. Jelikož nám počasí nepřálo, museli jsme se obejít bez koupání ve vodní nádrží, která je součástí zábavního parku.

Rok 2015

Týdenní pobytový tábor se v roce 2015 uskutečnil ve Fulneku – Vlčovicích, a to v termínu: 10. – 16.8.2015 v rekreačním zařízení Dětský mlýn. Tábora se zúčastnilo 21 dětí ve věku od 6 – 17 let, různé etnické příslušnosti. Personálně byl zajištěn celkem 6 zaměstnanci RKC Chaloupka: tři oddílové vedoucí, jeden programový vedoucí, jeden hlavní vedoucí a jedna profesionální zdravotnice. Toto personální složení se velice dobře osvědčilo. Hlavní vedoucí zajišťovala celkových chod tábora, programová vedoucí zařizovala přípravu, realizaci a vyhodnocení všech aktivit během celého tábora, tři oddílové vedoucí se téměř nepřetržitě věnovaly svým oddílům a zdravotnice zajišťovala odborné podávání léků a poskytovala odborné ošetření. Převážná většina zúčastněných dětí užívá různé typy medikace, ať už na ADHD nebo na psychická onemocnění apod. Výše uvedené personální složení umožňovalo jak skupinovou, tak individuální práci s dětmi. Všechny zaměstnance tábora, kromě zdravotnice, děti již dlouhodobě znaly a mají k nim vybudovaný vztah důvěry. Bylo tedy více než vhodné, aby na tábor do pozice vedoucí oddílu jely jednak klíčové sociální pracovnice v rámci Dohod o výkonu pěstounské péče, tak také kolegyně, které se účastní výše uvedených projektů, hlídání dětí či výchovně-vzdělávacích činností. Profesně byli zaměstnanci složení ze sociálních pracovnic, speciálního pedagoga, asistentů pedagoga a zdravotní sestry.

Děti hrály, v rámci tábora, celotáborovou hru s názvem: „Tenkrát na divokém západě“. Hry byly rozděleny do oblastí her: pohybových – bojové hry v lese a na louce, sportovních – turnaje ve fotbale, vybijené, volejbalu, výtvarných činností – výroba vlastních měst, výroba indiánských čelenek, stavění měst v přírodě aj.,          relaxačních – hraní a zpěv na hudební nástroje, odpočinek na karimatkách v přírodě, rozhovory na určitá témata s vedoucími.

V rámci tábora jsme realizovali celodenní výlet do Heiparku v Tošovicích. Tam děti došli „po svých“. Zpět jeli autobusem. Heipark v Tošovicích je velké zábavní centrum. Je zde možnost koupání v přírodní nádrži, ale také řada zajímavých atrakcí. S dětmi jsme v dopoledních hodinách navštívili vodní nádrž, kde se všichni osvěžili a „vyřádili“. Následoval oběd, který přivezla hlavní vedoucí z Dětského mlýna. Děti s sebou jídlo nedostaly kvůli vysokým teplotám, kdy hrozilo zkažení potravin i tekutin. Proto hlavní vedoucí tábora zajišťovala, služebním vozidlem, transport jídla i pití. Po obědě a poobědové pauze jsme se vydali na atrakce. Dětem byla uhrazena dvou hodinová neomezená jízda na bobové dráze, skákání na velkým trampolínách a malé trampolíně. Zde se děti opravdu „vyřádily“. Následně jsme se odebrali na autobus a návrat zpět do tábora.

Celý pobytový tábor proběhl bez problémů a vážnějších zranění dětí. Aktivně jsme bohužel byli nuceni řešit problémy s hnídami a vší. I přes důkladnou zdravotní prohlídku všech dětí před odjezdem na tábor a podpisem rodičů potvrzení o bezinfekčnosti dětí, jsme se tomu nevyhnuli.

Děti byly, dle jejich sdělení, s táborem více než spokojené a velice se těší, jak uvedly, na příští léta a další letní pobytový tábor. 

 

 

Příměstské tábory

Rodinné a komunitní centrum Chaloupka z. s. pořádá pro děti v náhradní rodinné péči a biologické děti náhradních rodičů druhým rokem příměstský tábor. Ten je realizován vždy v době letních prázdnin po dobu pěti pracovních dnů, vždy v čase 9 – 17hod. O zábavu a bezpečí dětí se starají zaměstnanci naší organizace, kteří mají dlouholetou zkušenost s prací s dětmi. Příměstský tábor je určen pro děti ve věku 6 – 16 let a mohou se ho zúčastnit také děti mimo naši organizaci, které nejsou v náhradní rodinné péči.

Rok 2017

V letošním roce naše organizace pořádala jeden příměstský tábor, který se opět uskutečnil v době letních prázdnin. Ten proběhl v termínu od 17. – 21. 07. 2017 a zúčastnilo se jej celkem šest dětí ve věku 6 – 9 let. Společně jsme navštívili plno zajímavých míst a hráli zábavné hry.

Podnikli jsme výlet do Dinoparku, Zbrašovských aragonitových jeskyní v Teplicích nad Bečvou, do Landek parku v Ostravě – Petřkovicích, na Štramberskou trúbu a zahráli si minigolf ve Fungolfu. Dětem se výlety moc líbily a my se na ně těšíme opět příští rok.

Rok 2016

Příměstský tábor probíhal ve dnech od 25. – 29. 07. 2016 vždy od 9:00 – 17:00hodin.  Patnáct dětí ve věku od 6 do 14 let prožilo pět dní plných dobrodružství. S dětmi jsme v průběhu tábora navštívili hned několik zajímavých míst. První den jsme strávili v Komenského sadech, Pohádkovém sklepě a také jsme absolvovali vyhlídku na Ostravské Nové radnici. V dalších dnech jsme navštívili Ostravskou Zoologickou zahradu, Dětský ranč Hlučín a Rybí dům v Chotěbuzi. Nechyběly ani hry v lesoparku Myslivna spojené s tradičním opékáním buřtů za zvuků kytary a dětského zpěvu.

Rok 2015

Rodinné a komunitní centrum Chaloupka z. s. pořádalo během letních prázdnin příměstský tábor pro děti z pěstounských rodin. Příměstský tábor, s etapovou hrou „Po stopách naší civilizace“, probíhal ve dnech od 13. – 17. 07. 2015 vždy od 9:00 – 17:00hodin.  Patnáct dětí ve věku od 6 do 13 let prožilo pět dní plných dobrodružství. O jejich zábavu a bezpečí pečovali tři zaměstnanci naší organizace, kteří mají dlouholetou zkušenost s prací s dětmi. Našim mladým výzkumníkům se podařilo postavit stroj času, díky kterému jsme společně navštívili hned několik zajímavých míst jako Hasičské muzeum, Slezské zemské muzeum  – památník II. Světové války, Dětský ranč Hlučín či Planetárium v Ostravě. Nechyběly ani hry v lesoparku Myslivna spojené s tradičním opékáním buřtů za zvuků kytary a dětského zpěvu.