STAŇTE SE PĚSTOUNY

podívejte se na naše spoty

Poslání RKC Chaloupka – náhradní rodinná péče

Naší vizí je podporovat a rozvíjet všechny rodiny, zajišťovat jim bezpečné, přátelské a zábavné prostředí, plnit své poslání tak dobře, aby s námi rodiny dlouhodobě spolupracovaly a rády se k nám vracely.

Strategické cíle

1 – Organizovat volnočasové aktivity a akce pro děti, rodiny a širokou veřejnost.

2 – Poskytovat formu odlehčení rodičům prostřednictvím dětské skupiny za využití moderních metod práce.

3 – Zvyšovat kvalitu rodičovských kompetencí pomocí odborně vzdělávacích aktivit.

4 – Posilovat vztahy a vazby v pěstounských rodinách a doprovázet je.

5 – Být aktivní organizací mezi rodinnými a komunitními centry, nejen v Moravskoslezském kraji.

Chcete se stát pěstounem?

Informace pro zájemce o NRP ZDE

Váš názor nás zajímá. Jak jste spokojeni s naší prací? Vyplňte jednoduchý dotazník

Náš tým

 

Mgr. Edita Kozinová – ředitelka RKC Chaloupka 

Mgr. Edita Ondarza – vedoucí oblasti NRP, terénní sociální pracovnice

Ing. Anna Boráková – manažerka výchovy a vzdělávání oblasti NRP

Mgr. Martina Závadová – terénní sociální pracovnice

Mgr. Aneta Krišicová – terénní sociální pracovnice

Bc. Kristýna Jelínková – koordinátorka vzdělávání pěstounů 

Mgr. Hana Kocichová – speciální pedagožka oblasti NRP

Mgr. Zuzana Lusková – speciální pedagožka oblasti NRP 

Mgr. Petra Sobková – psycholožka oblasti NRP 

Mgr. Petra Kahánková – psycholožka oblasti NRP

Statutárním zástupcem organizace je ředitelka Mgr. Edita Kozinová.

RKC Chaloupka v souvislosti s ochranou osobních údajů se řídí zásadami o zpracování a ochraně osobních údajů v souladu s platnými právními předpisy.