Zájemci o NRP

Rodinné a komunitní centrum Chaloupka z.s., oblast náhradní rodinné péče, nabízí své sužby zájemcům o náhradní rodinnou péči

Nabízíme

  • poskytování základní informací o systému náhradní rodinné péče (NRP) v ČR
  • poskytování informací o způsobu podání žádostí o zprostředkování NRP
  • poskytování informací o průběhu procesu posuzování žadatelů o NRP
  • nabízí doprovod a dopomoc v rámci celého procesu posuzovánížadatelů o NRP
  • nabízíme možnost využití našeho vzdělávání pěstounů pro žadatele o NRP a jejich přímou účast na aktivitách naší organizace
  • služby zajišťují zkušené terenní sociální pracovnicenaší organizace
  • SLUŽBY JSOU POSKYTOVÁNY ZDARMA