Slova nejsou důležitá

V rámci tohoto projektu probíhají nacvičování pěveckého sboru, který tvoří děti z náhradní rodinné péče a biologické děti náhradních rodičů. Ve sboru vystupuje kolem 13 dětí, které za doprovodu sociálních pracovnic zpívají vybrané písně, jež pravidelně nacvičují v naší organizaci. Následně vystupují na vybraných akcích nejen naší organizace, např. Ples pěstounů, TátaFest, Lidé lidem. Tento projekt nám umožňuje s dětmi uskutečňovat setkání, kdy s dětmi řešíme formou diskuze aktuální sociokulturní otázky.

Rok 2017

V kalendářním roce 2017 jsme se začali scházet s dětmi v měsíci březnu. Co čtrnáct dní či co týden, probíhalo nacvičování malého pěveckého sboru na akci Tátafest 2017 a na akci Lidé lidem 2017. V měsíci březnu, dubnu a květnu roku 2017 se uskutečnily 3 skupinové setkání dětí a pracovníků, na kterém se řešily aktuální problémy začlenění romské minority do majoritní společnosti a jiné socio-kulturní otázky.

V měsíci červnu 2017 proběhl kulturně pěvecký workshop „Slova nejsou důležitá“, pod vedením Idy Kelarové a jejího týmu. V průběhu letních prázdnin, začneme s dětmi opět nacvičovat pěvecké vystoupení, a to na akci Valíme se Slezskou a na konferenci „Each Child is Special“.

Rok 2016

V roce 2016 jsme s dětmi nacvičovali pěvecké vystoupení na Ples pěstounů 2016. Nacvičování v roce 2016 se uskutečnilo pětkrát v měsíci lednu a zúčastnilo se jej celkem 12 dětí. Dále proběhlo devětkrát nacvičování pěveckého sboru na akci Tátafest 2016, do kterého se zapojilo celkem 10 dětí. Od měsíce října 2016 probíhalo téměř každý pátek nacvičování pěveckého sboru na Ples pěstounů 2017.

V měsíci září proběhl kulturně pěvecký workshop „Slova nejsou důležitá“, pod vedením Idy Kelarové a jejího týmu. Workshop byl určen jak pro dospělé tak i pro děti. Na pěvecký workshop navazovaly 4 besedy s dětmi. Ty byly zaměřeny na témata: „Historie Romů a romský jazyk“, „Romské tradice a zvyky“, „Významné romské osobnosti“ a „Jak slaví české Vánoce národnostní menšiny“.