Proč kampaň?

Kampaň „Zachraňme organizace pomáhající dětem v pěstounské péči“

  Doprovázení + rodina = spokojená rodina v doprovázející organizaci

 

Chceme-li, aby doprovázející organizace pomáhající dětem v pěstounských rodinách a pěstounům samotným i nadále pokračovaly ve své činnosti, je nutné reagovat na současnou nepříznivou situaci.

Ta spočívá v tom, že aktuální roční státní příspěvek 48 000 Kč na výkon pěstounské péče, který byl stanoven v roce 2013, je v současné době naprosto nedostačující, neboť došlo ke zvýšení všech nákladů doprovázejících organizací.

Novelou zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů mělo dojít ke zvýšení státního příspěvku na 60 000 Kč / rok. V navrhované novele se však toto navýšení neobjevilo.

V případě, že by nedošlo k navýšení státního příspěvku, reálně hrozí zánik doprovázejících organizací.

Byly by to právě ohrožené děti, které by byly rizikem pramenícím z nedostatků finančních prostředků investovaných do oblasti náhradní péče, přímo zasaženy.

V číslech:

  • K 31.12.2019 bylo v České republice uzavřeno 10 312 dohod o výkonu pěstounské péče.
  • Ke stejnému datu bylo v péči těchto náhradních rodičů umístěno 15 269 dětí a mladých lidí.
  • Z toho 7 309 pěstounů uzavřelo dohodu o výkonu pěstounské péče s pověřenými organizacemi, tedy nestátními neziskovými organizacemi (tj. 70,9%) a 3 003 dohod (tj. 29,1%) s orgány sociálně-právní ochrany dětí.

Z těchto údajů jednoznačně vyplývá klíčová role nestátních neziskových organizací při poskytování služeb pěstounským rodinám a především ohroženým dětem v jejich péči.