Bavíme se s Chaloupkou

Projekt „Bavíme se s Chaloupkou“ je služba nabízena dětem v náhradní rodinné péči a biologickým dětem náhradních rodičů. Chaloupka tuto volnočasovou aktivitu realizuje již třetím rokem. Tento projekt je nabízen dětem ve věku 7 – 13 let. Průměrně se každé akce zúčastní 15 dětí. V kalendářním roce se uskutečňuje jen celkem 10 setkání, vždy jednou měsíčně v soboty či neděle. Cílem tohoto projektu je plnohodnotně trávit volný čas v kolektivu dětí, získávat nové znalosti a zkušenosti, které mohou použít v běžném životě. V rámci této celodenní akce se věnujeme sportovnímu vyžití, hrajeme tématicky laděné hry a chystáme společně oběd. To vše probíhá pod vedením tří zaměstnanců Rodinného a komunitního centra Chaloupka z. s. s odborným pedagogickým či sociálně-právním vzděláním.

Rok 2019

Bavíme se společně pro děti z NRP  realizujeme již šestým rokem. Je zaměřeno na děti ve věku 7 – 18 let. Akci realizujeme jednou za kalendářní měsíc mimo letní prázdniny v časové dotaci 6 hodin/1 akce. V dopolední části pracuje se skupinou dětí psycholožka, která každé setkání věnuje určitému tématu a pro děti připravuje zážitkové aktivity. Děti pak čeká sportovně zaměřené odpoledne. V kalendářním roce 2019 jsme realizovali 5 těchto akcí a zúčastnilo je jich 69 dětí v rámci NRP. Péči o děti zajišťuje personál RKC Chaloupky složený vždy ze sociálního pracovníka a lektorů hlídání dětí. Dále byl vždy přítomen psycholog oblasti NRP.

Rok 2017

V roce 2017 probíhá „Bavíme se s Chaloupkou“ společně s projektem „Společně to zvládneme“. Společná setkání se uskutečňují vždy jednou měsíčně – nejčastěji v sobotu v čase 9:00 – 16:00hod. Každé akce se účastní cca 15 dětí ve věku 7 – 12 let. V dopolední části probíhá program mladších dětí odděleně od programu pro starší děti. V letošním roce jsme se s dětmi vydali na lov „bobříků“ a poznáváme a osvojujeme si s dětmi skautské znalosti a dovednosti, které následně můžeme využít v běžném životě. Každé setkání je tématicky zaměřeno na jednoho z „bobříků“ – pokud dítě splní daný úkol, obdrží bobříka, kterého si nalepí do své „průkazky“. Děti měly doposud možnost ulovit bobříka šifrování, bobříka míření, bobříka záchrany, bobříka ušlechtilosti a věrnosti a bobříka orientace. Lze konstatovat, že lov bobříků je velmi úspěšný!
V odpolední části programu, která je věnována volnočasové aktivitě, jsme společně navštívili Integrovaný záchranný systém 112 v Ostravě – Přívoze, kde jsme měli exkurzi v celém objektu. Děti si mohly prohlédnout hasičská vozidla a zahrát míčové hry v přilehlé tělocvičně. Také jsme navštívili horolezeckou stěnu v Ostravě – Vítkovicích či jezdecký oddíl TJ Baník ve Staré Bělé.
Od měsíce září bude i tento projekt dále pokračovat. A na co se mohou děti těšit? S dětmi se pokusíme ulovit bobříka mrštnosti, bobříka květin a zvířat, bobříka osamělosti a bobříka zručnosti. V rámci volnočasového programu bychom rádi poznali nový sport, který bychom si společně mohli vyzkoušet. A pokud počasí dovolí, v září bychom si chtěli uspořádat táborák v lesoparku Myslivna v Ostravě – Porubě.

Rok 2016

V kalendářním roce 2016 se uskutečnilo celkem 10 setkání, kterých se průměrně zúčastnilo 14 dětí. Cílem tohoto projektu v roce 2016 bylo, aby děti získali povědomí o jednotlivých krajích České republiky, a to zábavnou formou. S dětmi jsme se společně podívali do Moravskoslezského kraje, Jihomoravského kraje, Olomouckého kraje, Královehradeckého kraje, kraje Vysočina, Pardubického kraje, Zlínského kraje, Jihomoravského kraje a také do hlavního města Prahy.

Poslední prosincové setkání bylo laděno do tématu Vánoc – s dětmi jsme hovořili o vánočních zvycích, tradicích a o typických vánočních pokrmech v jednotlivých krajích České republiky. Také jsme společně vyráběli vánoční přání a ozdoby na stromeček.

Rok 2015

Projekt „Bavíme se s Chaloupkou“ je služba nabízena dětem v náhradní rodinné péči a biologickým dětem náhradních rodičů. Tato volnočasová aktivita byla v roce 2015 realizována vždy jednu sobotu v měsíci v časovém rozsahu 9:00hod – 15:00hod. Na každé akci byla účast do 20 dětí, ve věku 7 – 17 let. Cílem tohoto projektu v roce 2015 bylo, aby děti a mládež získaly povědomí o kultuře a zvycích vybraných světových států, včetně přípravy a konzumace tradičních pokrmů.

Dětem byly zábavnou formou prezentovány vybrané informace dané země, zahrály si tematické hry a zúčastnily se výtvarného workshopu. Společně jsme tak „navštívili“ např. Francii, Itálii, Spojené státy Americké, Kanadu, Brazílii, Keňu aj. To vše probíhalo pod vedením tří až čtyř zaměstnanců Rodinného a komunitního centra Chaloupka, z.s. s odborným pedagogickým či sociálně-právním vzděláním.

V roce 2016 bude tato volnočasová aktivita probíhat opět jednou měsíčně v sobotu ve stejném časovém rozsahu, a bude nabízena cca 15 dětem v náhradní rodinné péči a biologickým dětem náhradních rodičů ve věku 7 – 12 let. Cílem této služby v roce 2016 bude, aby dětem byly představeny jednotlivé kraje České republiky zábavnou formou, děti si zahrály tematicky laděné hry a zúčastnily se výtvarného tvoření. Také si připraví a ochutnají speciality jednotlivých krajů. Volnočasová aktivita bude probíhat opět pod vedením tří zaměstnanců Rodinného a komunitního centra Chaloupka z.s., s odborným pedagogickým či sociálně-právním vzděláním.