Sportem proti nudě

Projekt „Sportem proti nudě“ je služba nabízená dětem mladšího a staršího školního věku ze sociálně znevýhodněných skupin. Chaloupka tuto volnočasovou aktivitu realizuje již od roku 2015. Hlavním cílem projektu je prevence kriminality dětí a mládeže na Ostravsku prostřednictvím volby vhodných volnočasových sportovních aktivit pro děti a mládež.

V rámci projektu pravidelně společně sportujeme, a to jak v tělocvičně či na hřišti, kde se snažíme rozvíjet pohybové dovednosti dětí, tak při návštěvě tzv. „nových“ sportů pro děti. Zde se snažíme přiblížit dětem pro ně méně známý sport tak, že si ho mohou vyzkoušet přímo ve sportovním klubu či oddílu při tréninku.

Tento projekt je od počátku financován z dotací Statutárního města Ostrava, kterému tímto děkujeme za podporu. www.ostrava.cz

Rok 2020

V roce 2020 jsme zrealizovali celkem 11 sportovních akcí pro děti.

Především jsme se věnovali sportovním aktivitám venku na čerstvém vzduchu, a to formou sportovních dní či pěších výletů za zajímavostmi. Jelikož byl letos zájem o sportovní aktivity větší ze strany mladších dětí, byl program upravován především pro ně a na sportovních dnech jsme se s dětmi věnovali hlavně různým hrám a rozvíjení jejich pohybových dovedností. Nechyběly však ani oblíbené míčové hry, jako je fotbal, házená či vybíjená, ať už venku nebo v tělocvičně.

V rámci projektu jsme s dětmi také navštívili různá sportoviště,  zajímavá místa a využili tak různých možností vyžití v Ostravě. Navštívili jsme například Malý svět techniky, kde si děti měly možnost vyzkoušet nejrůznější technické vynálezy. Dále jsme navštívili Slezskoostravský hrad, největší bobovou dráhu v okolí a nechyběly ani kuželkové a fotbalové turnaje pod vedením zkušených trenérů. Nakonec jsme spojili sportovní den s virtuální realitou a přenesli se sportovat do virtuálního světa.

Děti naše sportovní dny moc bavily a projevily zájem o další akce i v příštím roce. Průměrná účast na akci činila 12 dětí.

Partneři:

Asociace středoškolských klubů České republiky z.s. – virtuální realita

Bowlingové centrum Penzionu Zátiší – Komorní Lhotka

Ski Areál Mosty u Jablunkova – bobová dráha

Malý svět techniky U6 – Dolní Vítkovice

DDM Jablunkov – turistické středisko v Jasení

Církevní ZŠ a MŠ Přemysla Pittra – pronájem tělocvičny

Rok 2019

V roce 2019 jsme zrealizovali celkem 14 sportovních akcí pro děti.

První formou aktivit bylo pravidelné sportování v tělocvičně či na venkovním hřišti, kde jsme se s dětmi věnovali především míčovým hrám, jako je fotbal, florbal, vybíjená či basketbal.

V rámci druhé formy aktivit jsme s dětmi navštívili různá sportoviště a sportovní kluby, kde si měly děti možnost vyzkoušet hasičský, posilovací, trampolínový či florbalový trénink s profesionálními trenéry. Dále jsme absolvovali plavecký trénink a nechyběly ani oblíbené turnaje v bowlingu. Stejně jako v minulém roce jsme se také zapojili k benefičnímu pochodu neziskové organizace ForHelp Autismus, z.s.

Dětí mají o sportovní aktivitystále velký zájem, průměrná účast na akci činila 15 dětí.Došlo u nich k velkému zlepšení v míčových sportech, taktice ve hře a jejich vzájemné spolupráci. Proto tento projekt hodnotíme jako velice úspěšný.

Partneři:

Bowlingové centrum Penzionu Zátiší – Komorní Lhotka

DefendersGym – fitness centrum

Penzion Bolatice – koupaliště

Jednotky HZS Moravskoslezského kraje

Enha Freestyle – trampolíny a parkur park

Církevní ZŠ a MŠ Přemysla Pittra – pronájem tělocvičny

Rok 2018

V roce 2018 jsme zrealizovali celkem 17 sportovních akcí pro děti.

Také letos jsme se zaměřili jak na pravidelné sportování v tělocvičně či na venkovním hřišti, tak na návštěvy sportovišť a sportovních klubů v rámci města Ostravy.

Na sportovních tréninzích jsme se věnovali výuce a zdokonalování se v míčových sportech, jako je házená, vybíjená, volejbal, basketbal, fotbal a florbal. Dále jsme se s dětmi zúčastnili turnaje v bowlingu, a to hned 4 x, absolvovali jsme horolezecký trénink, posilovací trénink s fitness trenérem, trénink parkuru, turistický výlet, či jízdu na koni. Zúčastnili jsme se benefičního běhu na podporu Moravskoslezského spolku pro ochranu zvířat a připojili jsme se k benefičnímu pochodu neziskové organizace ForHelp Autismus, z.s.

Zájem ze strany dětí o tyto aktivity byl větší, než jsme původně očekávali, průměrná účast na akci činila 16 dětí. Díky profesionálním partnerům-sportovcům se děti musely často překonat, výsledek však stál za to a těší se na nové aktivity v příštím roce.

Partneři:

Bowlingové centrum Penzionu Zátiší – Komorní Lhotka

Blok centrum, o.s.– lezecké centrum Ostrava

Jezdecký klub Baník Ostrava – Stará Bělá

Fitness centrum Simply fitness Ostrava- Hrabůvka

Enha Freestyle – trampolíny a parkur park

Církevní ZŠ a MŠ Přemysla Pittra – pronájem tělocvičny

Rok 2017

Díky finanční podpoře Magistrátu města Ostravy jsme i v roce 2017 realizovali projekt Sportem proti nudě.

V tomto roce jsme realizovali celkem 19 sportovních akcí pro děti.

Zaměřili jsme se na tyto sportovní aktivity

  1. Pravidelné sportování v tělocvičně či na venkovním hřišti. Zdokonalovali jsme se hlavně v míčových sportech – vybíjená, volejbal, basketbal florbal, fotbal – rozvíjeli jsme obratnost, postřeh, vytrvalost a týmovou spolupráci.
  2. Návštěvy sportovišť a sportovních klubů a vyzkoušení si nových sportů. V roce 2017 jsme se věnovali oblíbenému bowlingu, horolezectví, jízdě na koni, turistice, volejbalu a posilování.

O projekt děti projevují dlouhodobě velký zájem, průměrná účast na sportovních akcích činila 16 dětí, celkem se akcí zúčastnilo 301 dětí. Děti projevily zájem se s některým sportovním aktivitám znovu vrátit a rozšířit si obzory o další sporty.

Partneři:

Bowlingové centrum Penzionu Zátiší Komorní Lhotka

Blok centrum o.s. – lezecké centrum Ostrava

TJ Ostrava – Kunčičky – volejbalový oddíl

Fitness centrum Simply fitness Ostrava – Hrabůvka

Církevní ZŠ a MŠ Přemysla Pitra – pronájem tělocvičny

 

Rok 2016

V tomto roce jsme realizovali celkem 18 sportovních akcí.

Zaměřili jsme se na dva typy sportovních aktivit:

1. Pravidelné sportování v tělocvičně, a to zdokonalování se zejména v míčových sportech jako vybíjená, přehazovaná, florbal, fotbal. Tělocvičnu jsme s dětmi navštívili celkem 10 x, průměrně se sportování zúčastnilo 14 dětí.

2. Návštěvy sportovišť a sportovních klubů a vyzkoušení si nových sportů. V roce 2016 jsme se věnovali bowlingu, který je u dětí velmi oblíbenou sportovní aktivitou, dále badmintonu, minigolfu, výuce ringa a horolezectví na lezecké stěně. Také jsme společně jeli na turistický výlet spojený s orientačním během. Akcí se v průměru zúčastnilo 16 dětí.

O akce tohoto projektu děti projevují stále zájem, řada z nich se výrazně zlepšila v míčových sportech. Návštěva tréninků sportovních klubů je pro děti bonusem navíc, kdy si mohou vyzkoušet „opravdový“ trénink jako „skuteční“ sportovci.

Partneři:
Bowlingové centrum Penzionu Zátiší Komorní Lhotka
SC Ostrava – bowling, badminton, Ostrava
Český klub ringa, Ostrava
Minigolf, Sad Milady Horákové, Ostrava
Turistický oddíl Bludný kruh Ostrava
Blok centrum o.s. – lezecké centrum Ostrava
Církevní ZŠ a MŠ Přemysla Pitra – pronájem tělocvičny

Tento projekt hodnotíme jako velmi úspěšný. Děti pravidelně sportují, zdokonalují se v míčových hrách i dalších sportovních dovednostech a poznávají další sporty. Učí se spolupracovat v týmu a trávit svůj volný čas smysluplným způsobem.

Rok 2015

V tomto roce jsme uskutečnili celkem 14 sportovních akcí.

Zaměřili jsme se na tyto aktivity:

1. Pravidelné sportováním v tělocvičně či na venkovním hřišti

2. Návštěvy sportovních klubů

V rámci projektu proběhlo 9 tréninků v tělocvičně či na venkovním hřišti, na kterých jsme se věnovali výuce a zdokonalování se v míčových sportech. Vycházeli jsme ze zkušeností z minulého roku, kdy většina dětí nebyla schopná hrát míčové hry, protože neovládala práci s míčem. Zaměřili jsme se na základní sporty – házená, vybíjená, volejbal, basketbal, fotbal.

V roce 2015 jsme se s dětmi věnovali těmto dalším sportům: bowlingu, stolnímu tenisu, horolezectví, jízdě na koni. Také jsme uspořádali turistický výlet do okolí Ostravy.
Průměrná účast dětí na akci činila 18 dětí.

Partneři:
Hipocentrum Koryčany v.o.s. – jezdecký a sportovní areál
Turistický oddíl Bludný kruh Ostrava
Bowlingové centrum Penzionu Zátiší Komorní Lhotka
Blok centrum o.s. – lezecké centrum Ostrava
Tělovýchovná jednota Ostrava KST – klub stolního tenisu
ZŠ Ostrava – Nádražní 117 – pronájem tělocvičny
Církevní ZŠ a MŠ Přemysla Pitra – pronájem tělocvičny

Projekt byl velmi úspěšný a účast dětí byla vyšší, než jsme si předem stanovili. Děti dokázaly vytvořit tým, kde se rády setkávaly a díky profesionálním partnerům- sportovcům děti musely překonat své osobní hranice.