Další služby

Rodinné a komunitní centrum Chaloupka z. s. poskytuje další služby, které dotvářejí komplexní práci naší organizace s rodinou jako takovou.

Mezi tyto služby patří:

Zájemci o NRP →

Poradenská činnost →