Sportem proti nudě

Projekt „Sportem proti nudě“ je služba nabízená dětem mladšího a staršího školního věku ze sociálně znevýhodněných skupin. Chaloupka tuto volnočasovou aktivitu realizuje již čtvrtým rokem. Hlavním cílem projektu je prevence kriminality dětí a mládeže na Ostravsku prostřednictvím volby vhodných volnočasových sportovních aktivit pro děti a mládež.

V rámci projektu pravidelně společně sportujeme, a to jak v tělocvičně či na hřišti, kde se snažíme rozvíjet pohybové dovednosti dětí, tak při návštěvě tzv. „nových“ sportů pro děti. Zde se snažíme přiblížit dětem pro ně méně známý sport tak, že si ho mohou vyzkoušet přímo ve sportovním klubu či oddílu při tréninku.

Tento projekt je od počátku financován z dotací Statutárního města Ostrava, kterým tímto děkujeme za podporu. www.ostrava.cz

Rok 2017

Díky finanční podpoře Magistrátu města Ostravy jsme i v roce 2017 realizovali projekt Sportem proti nudě.

V tomto roce jsme realizovali celkem 19 sportovních akcí pro děti.

Zaměřili jsme se na tyto sportovní aktivity

  1. Pravidelné sportování v tělocvičně či na venkovním hřišti. Zdokonalovali jsme se hlavně v míčových sportech – vybíjená, volejbal, basketbal florbal, fotbal – rozvíjeli jsme obratnost, postřeh, vytrvalost a týmovou spolupráci.
  2. Návštěvy sportovišť a sportovních klubů a vyzkoušení si nových sportů. V roce 2017 jsme se věnovali oblíbenému bowlingu, horolezectví, jízdě na koni, turistice, volejbalu a posilování.

O projekt děti projevují dlouhodobě velký zájem, průměrná účast na sportovních akcích činila 16 dětí, celkem se akcí zúčastnilo 301 dětí. Děti projevily zájem se s některým sportovním aktivitám znovu vrátit a rozšířit si obzory o další sporty.

Partneři:

Bowlingové centrum Penzionu Zátiší Komorní Lhotka

Blok centrum o.s. – lezecké centrum Ostrava

TJ Ostrava – Kunčičky – volejbalový oddíl

Fitness centrum Simply fitness Ostrava – Hrabůvka

Církevní ZŠ a MŠ Přemysla Pitra – pronájem tělocvičny

Rok 2016

V tomto roce jsme realizovali celkem 18 sportovních akcí.

Zaměřili jsme se na dva typy sportovních aktivit:

1. Pravidelné sportování v tělocvičně, a to zdokonalování se zejména v míčových sportech jako vybíjená, přehazovaná, florbal, fotbal. Tělocvičnu jsme s dětmi navštívili celkem 10 x, průměrně se sportování zúčastnilo 14 dětí.

2. Návštěvy sportovišť a sportovních klubů a vyzkoušení si nových sportů. V roce 2016 jsme se věnovali bowlingu, který je u dětí velmi oblíbenou sportovní aktivitou, dále badmintonu, minigolfu, výuce ringa a horolezectví na lezecké stěně. Také jsme společně jeli na turistický výlet spojený s orientačním během. Akcí se v průměru zúčastnilo 16 dětí.

O akce tohoto projektu děti projevují stále zájem, řada z nich se výrazně zlepšila v míčových sportech. Návštěva tréninků sportovních klubů je pro děti bonusem navíc, kdy si mohou vyzkoušet „opravdový“ trénink jako „skuteční“ sportovci.

Partneři:
Bowlingové centrum Penzionu Zátiší Komorní Lhotka
SC Ostrava – bowling, badminton, Ostrava
Český klub ringa, Ostrava
Minigolf, Sad Milady Horákové, Ostrava
Turistický oddíl Bludný kruh Ostrava
Blok centrum o.s. – lezecké centrum Ostrava
Církevní ZŠ a MŠ Přemysla Pitra – pronájem tělocvičny

Tento projekt hodnotíme jako velmi úspěšný. Děti pravidelně sportují, zdokonalují se v míčových hrách i dalších sportovních dovednostech a poznávají další sporty. Učí se spolupracovat v týmu a trávit svůj volný čas smysluplným způsobem.

Rok 2015

V tomto roce jsme uskutečnili celkem 14 sportovních akcí.

Zaměřili jsme se na tyto aktivity:

1. Pravidelné sportováním v tělocvičně či na venkovním hřišti

2. Návštěvy sportovních klubů

V rámci projektu proběhlo 9 tréninků v tělocvičně či na venkovním hřišti, na kterých jsme se věnovali výuce a zdokonalování se v míčových sportech. Vycházeli jsme ze zkušeností z minulého roku, kdy většina dětí nebyla schopná hrát míčové hry, protože neovládala práci s míčem. Zaměřili jsme se na základní sporty – házená, vybíjená, volejbal, basketbal, fotbal.

V roce 2015 jsme se s dětmi věnovali těmto dalším sportům: bowlingu, stolnímu tenisu, horolezectví, jízdě na koni. Také jsme uspořádali turistický výlet do okolí Ostravy.
Průměrná účast dětí na akci činila 18 dětí.

Partneři:
Hipocentrum Koryčany v.o.s. – jezdecký a sportovní areál
Turistický oddíl Bludný kruh Ostrava
Bowlingové centrum Penzionu Zátiší Komorní Lhotka
Blok centrum o.s. – lezecké centrum Ostrava
Tělovýchovná jednota Ostrava KST – klub stolního tenisu
ZŠ Ostrava – Nádražní 117 – pronájem tělocvičny
Církevní ZŠ a MŠ Přemysla Pitra – pronájem tělocvičny

Projekt byl velmi úspěšný a účast dětí byla vyšší, než jsme si předem stanovili. Děti dokázaly vytvořit tým, kde se rády setkávaly a díky profesionálním partnerům- sportovcům děti musely překonat své osobní hranice.