Vzdělávání pěstounů

Od 1.1.2013 vešla v účinnost novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, která přinesla změny v oblasti výkonu pěstounské péče v České republice.

Od výše uvedeného data má povinnost osoba pečující (pěstoun/poručník) absolvovat min. 24 hodin vzdělávání ročně.

RKC Chaloupka komplexně zabezpečuje vzdělávání pěstounů, kteří uzavřeli Dohodu o výkonu pěstounské péče s naší organizací. Dále nabízíme vzdělávání i externím pěstounům, a to prostřednictvím nabídky našeho vzdělávání doprovázejícím organizacím  a také Magistrátu města Ostrava, oddělení sociálně-právní ochrany dětí.

Pěstounům nabízíme dopolední vzdělávání, odpolední vzdělávání, víkendové vzdělávání a víkendové vzdělávací pobyty.

Aktuální témata volíme na základě informací z IPODů dětí, na základě potřeb pěstounů a dětí, které pravidelně zjišťujeme jak dotazníky, tak při osobním jednání sociálních pracovnic s pěstouny.

leden – červen 2019

Datum

Čas

Počet hodin

Typ

 vzdělávání

Téma, lektor

11.1.2019

9.30-11.30

2 h

Dopolední vzdělávání

Jak navázat vztah s dítětem, které je v pěstounské péči a úskalí tohoto vztahu

(Mgr. Alena Stoklasová)

26.1.2019

9.00-13.00

4 h

Víkendové vzdělávání

Doprovázení pěstounských rodin – sdílení zkušeností, konkrétní příklady (Bc. Kateřina Návratová)

15.2.2019

9.30-11.30

2 h

Dopolední vzdělávání

 Nejčastější výchovné problémy dítěte v NRP a praktické rady, jak je řešit (Mgr. Alena Stoklasová)

22.2.2019

16.00-19.00

3 h

Odpolední vzdělávání

 Jak správně komunikovat se školou (Mgr. Tomáš Velička)

15.3.2019

9.30-11.30

2 h

Dopolední vzdělávání

Jak přežít pubertu dětí a jak s nimi komunikovat (Mgr. Alena Stoklasová)

29.3.2019

16.00-19.00

3 h

Odpolední vzdělávání

Jak zvládat emoce – dětí i naše (Mgr. Petra Sobková)

12.4.2019

9.30-11.30

2 h

Dopolední vzdělávání

Jak zvládat nároky školy” (praktický manuál pro pěstouny) (Mgr. Alena Stoklasová)

27.4.2019

9.00-15.00

6

 h

Víkendové vzdělávání

Identita, prožívání a potřeby dětí v NRP v souvislosti s jejich věkem (Mgr. Adéla Plačková, Mgr. Patrik Ohnheiser)

10.5.2019

9.30-11.30

2 h

Dopolední vzdělávání

Jak postupovat při osamostatňování dětí (Mgr. Alena Stoklasová)

1.6.-2.6.2019

 

14 h

Víkendové vzdělávání

Slova nejsou důležitá – zážitkový pěvecký workshop, romská historie, romská kultura (Ida Kelarová)

7.6.2019

9.30-11.30

2 h

Dopolední vzdělávání

 Nejčastější chyby dospělých v komunikaci s dětmi (Mgr. Alena Stoklasová)