Vzdělávání pěstounů

Od 1.1.2013 vešla v účinnost novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, která přinesla změny v oblasti výkonu pěstounské péče v České republice.

Od výše uvedeného data má povinnost osoba pečující (pěstoun/poručník) absolvovat min. 24 hodin vzdělávání ročně.

RKC Chaloupka komplexně zabezpečuje vzdělávání pěstounů, kteří uzavřeli Dohodu o výkonu pěstounské péče s naší organizací. Dále nabízíme vzdělávání i externím pěstounům, a to prostřednictvím nabídky našeho vzdělávání doprovázejícím organizacím  a také Magistrátu města Ostrava, oddělení sociálně-právní ochrany dětí.

Pěstounům nabízíme dopolední vzdělávání, odpolední vzdělávání, víkendové vzdělávání a víkendové vzdělávací pobyty.

Aktuální témata volíme na základě informací z IPODů dětí, na základě potřeb pěstounů a dětí, které pravidelně zjišťujeme jak dotazníky, tak při osobním jednání sociálních pracovnic s pěstouny.

leden – červen 2021

Datum

Čas

Počet hodin

Typ

vzdělávání

Téma, lektor

15. 1. 2021

16:00 – 19:00

3 h

Odpolední vzdělávání

Klub pěstounů – diskuse s pěstouny dle jejich potřeb

(Mgr. Edita Ondarza)

12. 2. 2021

16:00 – 19:00

3 h.

Odpolední vzdělávání

Nebezpečí kyberšikany

(Bc. Tomáš Velička)

26. 2. 2021

16:00 – 19:00

3 h

Odpolední vzdělávání

Klub pěstounů – druhy závislostí a jejich příčiny

(Mgr. Edita Ondarza)

19. 3. 2021

16:00 – 19:00

3 h

Odpolední vzdělávání

Komunikace a výchovné metody v rodině, hranice apod.

(Mgr. Viktor Rímeš)

26. 3. 2021

16:00 – 19:00

3 h

Odpolední vzdělávání

Klub pěstounů – diskuse s pěstouny dle jejich potřeb

(Mgr. Edita Ondarza)

9. 4. 2021

16:00 – 19:00

3 h

Odpolední vzdělávání

Sexualita dětí

(Bc. Tomáš Velička)

23. 4. 2021

16:00 – 19:00

3 h

Odpolední vzdělávání

Klub pěstounů – relaxační techniky a jak je použít

(Mgr. Edita Ondarza)

14. 5. 2021

16:00 – 19:00

3 h

Odpolední vzdělávání

Klub pěstounů – koučovací přístup u dětí a mladých dospělých

(Mgr. Edita Ondarza)

11. 6. 2021

16:00 – 19:00

3 h

Odpolední vzdělávání

Klub pěstounů – závislosti a práce s nimi

(Mgr. Edita Ondarza)