Vzdělávání pěstounů

Od 1.1.2013 vešla v účinnost novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, která přinesla změny v oblasti výkonu pěstounské péče v České republice.

Od výše uvedeného data má povinnost osoba pečující (pěstoun/poručník) absolvovat min. 24 hodin vzdělávání ročně.

RKC Chaloupka komplexně zabezpečuje vzdělávání pěstounů, kteří uzavřeli Dohodu o výkonu pěstounské péče s naší organizací. Dále nabízíme vzdělávání i externím pěstounům, a to prostřednictvím nabídky našeho vzdělávání doprovázejícím organizacím  a také Magistrátu města Ostrava, oddělení sociálně-právní ochrany dětí.

Pěstounům nabízíme dopolední vzdělávání, odpolední vzdělávání, víkendové vzdělávání a víkendové vzdělávací pobyty.

Aktuální témata volíme na základě informací z IPODů dětí, na základě potřeb pěstounů a dětí, které pravidelně zjišťujeme jak dotazníky, tak při osobním jednání sociálních pracovnic s pěstouny.

září – prosinec 2020

Datum

Čas

Počet hodin

Typ

vzdělávání

Téma, lektor

4. 9. 2020

16:00 – 19:00

3 h

Odpolední vzdělávání

Klub pěstounů – diskuse s pěstouny dle jejich potřeb

(Mgr. Edita Ondarza)

11. 9. 2020

16:00 – 19:00

3 h.

Odpolední vzdělávání

Peníze – rozpočet domácnosti, prevence zadlužení, druhy půjček, exekuce, oddlužení krok za krokem

(Mgr. Stanislava Valášková)

9. 10. 2020

16:00 – 19:00

3 h

Odpolední vzdělávání

Nebezpečí kyberšikany

(Bc. Tomáš Velička)

23. 10. 2020

16:00 – 19:00

 

3 h

Odpolední vzdělávání

Klub pěstounů – diskuse s pěstouny dle jejich potřeb

(Mgr. Edita Ondarza)

29. 10. 2020

9:00 – 13:00

4 h

Dopolední vzdělávání

 Závislosti a práce s nimi

(Mgr. Edita Ondarza)

7. 11. 2020

9:00 – 13:00

4 h

Víkendové vzdělávání

Efektivní výchova u dětí v NRP “tak nějak jinak”  

(Mgr. Petr Zemánek)

20. 11. 2020

16:00 – 19:00

3 h

Odpolední vzdělávání

Klub pěstounů – diskuse s pěstouny dle jejich potřeb

(Mgr. Edita Ondarza)

21. 11. 2020

9:00 – 13:00

4 h

Víkendové vzdělávání

Poruchy chování u dětí v NRP

(Mgr. Věra Nešutová)

4. 12. 2020

16:00 – 19:00

3 h

Odpolední vzdělávání

Vánoční setkání – advent a vánoční zvyky, přehled aktivit, které pěstouni mohou v RKC Chaloupka využívat

(Mgr. Edita Ondarza, Mgr Martina Kindlová, Mgr. Aneta Krišicová)