Vzdělávání pěstounů

Od 1.1.2013 vešla v účinnost novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, která přinesla změny v oblasti výkonu pěstounské péče v České republice.

Od výše uvedeného data má povinnost osoba pečující (pěstoun/poručník) absolvovat min. 24 hodin vzdělávání ročně.

RKC Chaloupka komplexně zabezpečuje vzdělávání pěstounů, kteří uzavřeli Dohodu o výkonu pěstounské péče s naší organizací. Dále nabízíme vzdělávání i externím pěstounům, a to prostřednictvím nabídky našeho vzdělávání doprovázejícím organizacím  a také Magistrátu města Ostrava, oddělení sociálně-právní ochrany dětí.

Pěstounům nabízíme dopolední vzdělávání, odpolední vzdělávání, víkendové vzdělávání a víkendové vzdělávací pobyty.

Aktuální témata volíme na základě informací z IPODů dětí, na základě potřeb pěstounů a dětí, které pravidelně zjišťujeme jak dotazníky, tak při osobním jednání sociálních pracovnic s pěstouny.

leden – červen 2020

Datum

Čas

Počet hodin

Typ

 vzdělávání

Téma, lektor

10.1.2020

16.00-19.00

3 h

Odpolední vzdělávání

Klub pěstounů – diskuse s pěstouny dle potřeb pěstounů

(Bc. Kateřina Návratová)

17.1.2020

16:00-19:00

 

3 h

Odpolední vzdělávání

 Emoce dětí – co s nimi a jak na ně? (Mgr. Adéla Plačková)

7.2.2020

16.00-19.00

3 h

Odpolední vzdělávání

Klub pěstounů – diskuse s pěstouny dle potřeb pěstounů

(Bc. Kateřina Návratová)

22.2.2020

09.00-13.00

4 h

Víkendové vzdělávání

Pěstouni a péče o ně- vztahy ve vlastní rodině, podpora ve své rodiny, zpracování ztrát pěstounů 

(Mgr. Petr Zemánek)

6.3.2020

16.00-19.00

3 h

Odpolední vzdělávání

Klub pěstounů – diskuse s pěstouny dle potřeb pěstounů

(Bc. Kateřina Návratová)

20.3.2020

16.00-19.00

3 h

Odpolední vzdělávání

Jak se s dospívajícími bavit o sexu.

(Bc. Tomáš Velička)

3.4.2020

16.00-19.00

3 h

Odpolední vzdělávání

Klub pěstounů – diskuse s pěstouny dle potřeb pěstounů

(Bc. Kateřina Návratová)

25.4.2020

09.00-13.00

4 h

Víkendové vzdělávání

Jak pracovat se ztrátami u dětí v NRP

(Mgr. Věra Nešutová)

16.5.2020

09.00-14.00

5 h

Víkendové vzdělávání

Děti s ADHD a poruchy chování

(Mgr. Hana Kocichová)

22.5.2020

16.00-19.00

3 h

Odpolední vzdělávání

Klub pěstounů – diskuse s pěstouny dle potřeb pěstounů

(Bc. Kateřina Návratová

5.6.2020

16.00-19.00

3 h

Odpolední vzdělávání

Klub pěstounů – diskuse s pěstouny dle potřeb pěstounů

(Bc. Kateřina Návratová)