Vzdělávání pěstounů

Od 1.1.2013 vešla v účinnost novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, která přinesla změny v oblasti výkonu pěstounské péče v České republice.

Od výše uvedeného data má povinnost osoba pečující (pěstoun/poručník) absolvovat min. 24 hodin vzdělávání ročně.

RKC Chaloupka komplexně zabezpečuje vzdělávání pěstounů, kteří uzavřeli Dohodu o výkonu pěstounské péče s naší organizací. Dále nabízíme vzdělávání i externím pěstounům, a to prostřednictvím nabídky našeho vzdělávání doprovázejícím organizacím  a také Magistrátu města Ostrava, oddělení sociálně-právní ochrany dětí.

Pěstounům nabízíme dopolední vzdělávání, odpolední vzdělávání, víkendové vzdělávání a víkendové vzdělávací pobyty.

Aktuální témata volíme na základě informací z IPODů dětí, na základě potřeb pěstounů a dětí, které pravidelně zjišťujeme jak dotazníky, tak při osobním jednání sociálních pracovnic s pěstouny.

červenec – prosinec 2021

Datum Čas Počet Typ Téma, lektor
hodin vzdělávání
15.07.2021 16.00 – 19.00 3 h Odpolední Klub pěstounů – diskuse s pěstouny dle jejich potřeb
čtvrtek vzdělávání (Mgr. Edita Ondarza)
24.07.2021 9.00 – 13.00 4 h Víkendové Vývojová psychologie – vývoj dítěte a potřeby dítěte v
sobota vzdělávání jednotlivých vývojových obdobích
    (Mgr. Petra Feller Stanieková)
31. 7. – 1. 8. 9.00 – 14.00 10 h Víkendové Romská identita dítěte v NRP, Romské pěstounské
2021 vzdělávání rodiny
sobota,   (Daniel Linart)
neděle    
31.08.2021 9.00 – 12.00 3 h Dopolední Jak motivovat děti k učení a jak se s nimi připravovat
úterý vzdělávání do školy
    (Mgr. Barbora Brusová)
09.09.2021 16.00 – 19.00 3 h Odpolední Klub pěstounů – relaxační techniky a jak je použít
čtvrtek vzdělávání (Mgr. Edita Ondarza)
30.09.2021 16.00 – 19.00 3 h Odpolední Odchod dětí v pěstounské péči z rodiny
čtvrtek vzdělávání (Mgr. Stanislava Valášková)
07.10.2021 16.00 – 19.00 3 h Odpolední Reprodukční zdraví, první pomoc, prevence úrazů v
čtvrtek vzdělávání domácnosti
    (Mgr. Anna Šnajdrová)
14.10.2021 16.00 – 19.00 3 h Odpolední Klub pěstounů – diskuse s pěstouny dle jejich potřeb
čtvrtek vzdělávání (Mgr. Edita Ondarza)
11.11.2021 16.00 – 19.00 3 h Odpolední Klub pěstounů – diskuse s pěstouny dle jejich potřeb
čtvrtek vzdělávání (Mgr. Edita Ondarza)
25.11.2021 15.00 – 19.00 4 h Odpolední Poruchy chování u dětí – hyperaktivita a porucha
čtvrtek vzdělávání pozornosti (ADHD)
    (Mgr. Petra Feller Stanieková)
02.12.2021 16.00 – 19.00 3 h Odpolední Klub pěstounů – Informace o novele zákona SPOD
čtvrtek vzdělávání (Mgr. Edita Ondarza)
10.12.2021 16.00 – 19.00 3 h Odpolední Vánoční setkání – advent, vánoční zvyky, přehled
pátek vzdělávání aktivit, které pěstouni mohou v RKC Chaloupka
    využívat
    (Mgr. Edita Ondarza)

 

 

leden – červen 2021

Datum

Čas

Počet hodin

Typ

vzdělávání

Téma, lektor

15. 1. 2021

16:00 – 19:00

3 h

Odpolední vzdělávání

Klub pěstounů – diskuse s pěstouny dle jejich potřeb

(Mgr. Edita Ondarza)

12. 2. 2021

16:00 – 19:00

3 h.

Odpolední vzdělávání

Nebezpečí kyberšikany

(Bc. Tomáš Velička)

26. 2. 2021

16:00 – 19:00

3 h

Odpolední vzdělávání

Klub pěstounů – druhy závislostí a jejich příčiny

(Mgr. Edita Ondarza)

19. 3. 2021

16:00 – 19:00

3 h

Odpolední vzdělávání

Komunikace a výchovné metody v rodině, hranice apod.

(Mgr. Viktor Rímeš)

26. 3. 2021

16:00 – 19:00

3 h

Odpolední vzdělávání

Klub pěstounů – diskuse s pěstouny dle jejich potřeb

(Mgr. Edita Ondarza)

9. 4. 2021

16:00 – 19:00

3 h

Odpolední vzdělávání

Sexualita dětí

(Bc. Tomáš Velička)

23. 4. 2021

16:00 – 19:00

3 h

Odpolední vzdělávání

Klub pěstounů – relaxační techniky a jak je použít

(Mgr. Edita Ondarza)

14. 5. 2021

16:00 – 19:00

3 h

Odpolední vzdělávání

Klub pěstounů – koučovací přístup u dětí a mladých dospělých

(Mgr. Edita Ondarza)

11. 6. 2021

16:00 – 19:00

3 h

Odpolední vzdělávání

Klub pěstounů – závislosti a práce s nimi

(Mgr. Edita Ondarza)