Společně to zvládneme

Projekt „Společně to zvládneme“

Rodinné a komunitní centrum Chaloupka z. s. rozjíždí v roce 2016 projekt SPOLEČNĚ TO ZVLÁDNEME.

Hlavním cílem projektu je prevence kriminality dětí a mládeže z rizikových skupin na Ostravsku a dětí žijících v náhradních rodinách.

Projekt Společně to zvládneme je určen pro 15 teenagerů ve věku 13 – 18 let, ze sociálně rizikového prostředí. Teenageři se budou scházet vždy jednou měsíčně v soboty od 9:00 – 15:00hodin. Součástí pravidelného programu bude vzdělávání a volnočasová aktivita. Vzdělávání, realizované odborným lektorem, bude zaměřeno na prevenci rizikových forem chování dětí a mládeže. Může se jednat o nebezpečí, se kterými mohou děti přijít do styku jak ve škole, v rodině či v neorganizovaném volném čase. U volnočasových činností budeme preferovat sportovní aktivity, které si tyto děti dosud neměly možnost vyzkoušet.  Na každém setkání bude zajištěno zdravé stravování formou studené kuchyně.