Activities for children

Rodinné a komunitní centrum Chaloupka z. s., oblast náhradní rodinné péče, nabízí a realizuje rozmanité aktivity pro děti v náhradní rodinné péči a biologické děti náhradních rodin. Jedná se o projekty „Bavíme se s Chaloupkou“, „Společně to zvládneme“, „Slova nejsou důležitá“, „Sportem proti nudě“, „Aktivity výchovně-vzdělávací oblasti péče o děti“,  příměstské a letní tábory a víkendové pobyty pro děti. Co je náplní těchto projektů, naleznete u jednotlivých aktivit.