Asistované kontakty mimo NRP

RKC Chaloupka poskytuje službu asistovaných kontaktů či asistovaných předávání.

Každé dítě má právo stýkat se s lidmi, kteří jsou pro něj v jeho životě důležití. Může jít o rodiče, prarodiče, ale také kamarády, učitele aj.

Asistované kontakty a asistované předávání realizují naši odborníci, a to v zájmu dítěte, kterého se tyto kontakty či předávání týkají.

Kdo může asistovaných kontaktů či asistovaných předávání využít?
• rodič nebo blízká osoba, která si přeje vídat dítě a nemůže si toto zajistit sama z různých důvodů,
• rodiče nebo blízké osoby dětí, které žijí v náhradní rodinné péči,
• děti žijící v náhradní rodinné péči, které mají právo vídat rodiče a další blízké osoby.

Na tyto kontakty či předávání dětí NEMUSÍTE BÝT SAMI.
• v případě vašeho zájmu, vám pomůžeme vše dojednat a realizovat,
• naši odborníci budou VŽDY přítomni kontaktům či předáváním – na nic nezůstanete sami,
• při kontaktu s dítětem vám můžeme být nápomocni,
• Rodinné a komunitní centrum Chaloupka poskytne své prostory, kde je možné kontakty či předávání realizovat.

Podmínky naší organizaci při poskytování asistovaných kontaktů či předávání:
• dobrovolná spolupráce obou rodičů nebo blízkých osob dítěte,
• podepsání Dohody o poskytování asistovaných kontaktů či asistovaných předávání s naší organizací,
• součinnost naší organizace s orgánem sociálně-právní ochrany dětí.

Naše služby jsou poskytovány na základě prověření k sociálně-právní ochraně dětí, a to Krajským úřadem Moravskoslezského kraje.

Asistované kontakty či asistované předávání poskytuje naše organizace ZCELA ZDARMA!
V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat!