, Ostrava v uzavřené obálce s Za stížnost považujeme takové vyjádření nespokojenosti v souvislosti s nedostatečným či nesprávným chováním adresáta, případně v souvislosti s jeho nečinností. Stížnost vyžaduje vždy odezvu.

Stížnost může být podána různými způsoby – osobně ústně na pracovišti RKC Chaloupky, přičemž je sepsán záznam o této stížnosti do formuláře Stížnost. Stížnost může být podána i písemně na adresu pracoviště RKC Chaloupky, v tištěné podobě či elektronicky na e-mail info@rcchaloupka.cz nebo na jiný e-mail uvedený na webových stránkách RKC Chaloupky nebo osobně na recepci RKC Chaloupka, Repinova v uzavřené obálce s nápisem „Stížnost“.