Aktivity pro děti

Rodinné a komunitní centrum Chaloupka z. s., oblast náhradní rodinné péče, nabízí a realizuje rozmanité aktivity pro děti v náhradní rodinné péči a biologické děti náhradních rodin. Jedná se o projekty „Bavíme se s Chaloupkou“, „Společně to zvládneme“, „Slova nejsou důležitá“, „Sportem proti nudě“, „Aktivity výchovně-vzdělávací oblasti péče o děti“, příměstské a letní tábory a víkendové pobyty pro děti. Co je náplní těchto projektů, naleznete u jednotlivých aktivit.

Slova nejsou důležitá 

Společně to zvládneme 

Víkendové pobyty pro děti z NRP  

Bavíme se s Chaloupkou 

Výchovně vzdělávací činnost 

Sportem proti nudě 

Tábory