Projekty

Rodinné a komunitní centrum Chaloupka z.s. realizuje projekty zaměřené na podporu aktivit pro děti a prevenci patologických jevů u dětí v náhradní rodinné péči i mimo ni.
Projekty jsou realizovány za podpory Magistrátu města Ostravy a Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

Sportem proti nudě

Projekt „Sportem proti nudě“ je služba nabízená dětem mladšího a staršího školního věku ze sociálně znevýhodněných skupin. RKC Chaloupka tuto volnočasovou aktivitu realizuje již třetím rokem, a to od roku 2015. Hlavním cílem projektu je prevence kriminality dětí a mládeže na Ostravsku prostřednictvím volby vhodných volnočasových sportovních aktivit pro děti a mládež.
Projekt realizujeme díky stabilní finanční podpoře Statutárního města Ostrava.

Sportem proti nudě

Chaloupka 2018 – Pobytové a jednorázové aktivity pro děti a mládež ohrožené společensky nežádoucími jevy

Tento projekt se skládá ze dvou aktivit:

a) víkendové pobyty pro děti v náhradní rodinné péči,
b) 2x jednorázové akce pro děti a mládež ohrožené společensky nežádoucími jevy

Cílem projektu je preventivní působení v oblasti kriminality dětí a mládeže na Ostravsku, a to prostřednictvím vhodně zvolených volnočasových aktivit a komplexní prací s rodinou.

Projekt realizujeme díky podpoře Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

Víkendové pobyty pro děti z NRP

Dejme dětem rodinu – aktivní účast RKC Chaloupka v kampani 2017

Tento projekt naše organizace realizuje třetím rokem.
Jak v letošním roce, tak i v roce minulém za podpory Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a Statutárního města Ostravy.

Cílem projektu je:
– získávání nových náhradních rodin,
– osvětová činnost,
– informování potenciálních zájemců o NRP,
– podpora nových náhradních rodin,
– sdílení zkušeností organizací zabývajících se NRP,
– propagace NRP v organizacích, které se ve své činnosti zabývají prací s ohroženými rodinami, a rodinami které již mají dítě v náhradní rodinné péči,
– pokračování spolupráce s dalšími NNO v kraji na kampani Dejme dětem.

V rámci projektu realizujeme tyto aktivity:
1. Propagace NRP a kampaně Dejme dětem rodinu na akcích RKC Chaloupka.
2. Tátafest, Valíme se Slezskou!, Slezská žije pro děti, Ples pěstounů, Mezinárodní konference, Výstava prací pěstounských dětí.
3. Propagace NRP a kampaně Dejme dětem rodinu na akcích nepořádaných RKC Chaloupka.

Kampaň Dejme dětem rodinu