Vzdělávání pěstounů

Od 1.1.2013 vešla v účinnost novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, která přinesla změny v oblasti výkonu pěstounské péče v České republice.

Od výše uvedeného data má povinnost osoba pečující (pěstoun/poručník) absolvovat min. 24 hodin vzdělávání ročně.

RKC Chaloupka komplexně zabezpečuje vzdělávání pěstounů, kteří uzavřeli Dohodu o výkonu pěstounské péče s naší organizací. Dále nabízíme vzdělávání i externím pěstounům, a to prostřednictvím nabídky našeho vzdělávání doprovázejícím organizacím  a také Magistrátu města Ostrava, oddělení sociálně-právní ochrany dětí.

Pěstounům nabízíme dopolední vzdělávání, odpolední vzdělávání, víkendové vzdělávání a víkendové vzdělávací pobyty.

Aktuální témata volíme na základě informací z IPODů dětí, na základě potřeb pěstounů a dětí, které pravidelně zjišťujeme jak dotazníky, tak při osobním jednání sociálních pracovnic s pěstouny.

září – prosinec 2018

 

Datum

Čas

Počet hodin

Typ

 vzdělávání

Téma, lektor

7.9.2018

9.30-11.30

2 h

Dopolední vzdělávání

Jak vhodně dítě vést a podporovat ve zdravém rozvoji

(Mgr. Alena Stoklasová)

16.9.2018

9.00-13.00

4 h

Víkendové vzdělávání

 Příprava dětí do školy – motivace, udržení pozornosti, hodnocení výsledků (Mgr. Hana Kocichová)

5.10.2018

 

16.00-19.00

3 h

Odpolední vzdělávání

 Styly komunikace s dětmi, které fungují (Mgr. Adéla Plačková)

19.10.2018

9.30-11.30

2 h

Dopolední vzdělávání

 Rozvíjení smyslů, motoriky, abstraktního myšlení dětí (Mgr. Alena Stoklasová)

3.11.2018

9.00-13.00

4 h

Víkendové vzdělávání

Praktické výchovné zkušenosti s dětmi z NRP, vhodné styly komunikace v rodině (Bc. Kateřina Návratová, Mgr. Eva Čechová, Mgr. Jana Němcová)

9.11.2018

9.30-11.30

2 h

Dopolední vzdělávání

Praktické rady jak posílit sebedůvěru dítěte jako základ pro plnohodnotný život (Mgr. Alena Stoklasová)

16.11.2018

16.00-19.00

3 h

Odpolední vzdělávání

Řešení specifických problémů dětí v NRP – film, diskuse (Ing. Anna Dobošová)

7.12.2018

16.00-19.00

3 h

Odpolední vzdělávání

Vánoční setkání – advent a vánoční zvyky, přehled aktivit, které pěstouni mohou v RKC Chaloupka využívat

14.12.2018

9.30-11.30

2 h

Dopolední vzdělávání

Praktický manuál, jak se zbavit stresu, který funguje na každého (Mgr. Alena Stoklasová)

leden – červen 2018

Datum

Čas

Počet hodin

Typ vzdělávání

Téma, lektor

12.1.2018

16.00-18.30

3 h

Odpolední vzdělávání

Rizika internetu – modelové situace (Mgr. Lukáš Látal)

19.1.2018

9.30-11.00

2 h

Dopolední vzdělávání

Jak pomoci citově deprivovanému dítěti, které je v NRP (Mgr. Alena Stoklasová)

2.2.2018

14.30-18.00

4 h

Odpolední vzdělávání

Režim dne, volný čas dětí (Bc. Marie Klimková, Ing. Anna Dobošová, Mgr. Jana Němcová, Mgr. Eva Čechová)

16.2.2018

9.30-11.00

2 h

Dopolední vzdělávání

Nejčastější výchovné obtíže u dětí v NRP – nedodržování pravidel, lhaní, krádeže apod.(Mgr. Alena Stoklasová)

2.3.2018

16.00-18.30

3 h

Odpolední vzdělávání

Jak dnes děti komunikují, rizika sociálních sítí (Mgr. Lukáš Látal)

9.3.2018

9.30-11.00

2 h

Dopolední vzdělávání

Jak pomoci dítěti vybudovat zdravou sebedůvěru (Mgr. Alena Stoklasová)

23.3.2018

14.30-18.00

4 h

Odpolední vzdělávání

Režim dne, volný čas dětí (Bc. Marie Klimková, Ing. Anna Dobošová, Mgr. Jana Němcová, Mgr. Eva Čechová)

6.4.2018

9.30-11.00

2 h

Dopolední vzdělávání

Jak si s dětmi hrát – hry rozvíjející smysly a motoriku dítěte (Mgr. Alena Stoklasová)

20.4.2018

16.00-18.30

3 h

Odpolední vzdělávání

Jak zabezpečit mobil a počítač, nevhodné aplikace pro děti (Mgr. Lukáš Látal)

28.4.2018

9.00-12.00

4 h

Víkendové vzdělávání

Rodinné finance, dluhové desatero (Marie Matušková, Ing. Anna Dobošová)

 

11.5.2018

9.30-11.00

2 h

Dopolední vzdělávání

Děti a peníze, jak naučit děti hospodařit (Mgr. Alena Stoklasová)

9.6.2018

9.00-14.30

6 h

Víkendové vzdělávání

Jak vzniká závislost, nejčastější závislosti u dětí, jak s nimi pracovat (Mgr. Petra Feller Stanieková)

22.6.2018

9.30-11.00

2 h

Dopolední vzdělávání

Jak pomoci dítěti zvládnout konec školního roku (Mgr. Alena Stoklasová)