Výchovně vzdělávací činnost

Aktivity výchovně – vzdělávací oblasti péče o děti jsou předěvším určeny pro děti školního věku (6-18 let) vyrůstající v náhradní rodině, ale také pro biologické děti pěstounů. Cílem těchto aktivit je nejen úspěšné zvládání školních požadavků, zlepšení školního prospěchu a minimalizace školních neúspěchů dětí, ale také úspěšnost dětí ve třídním či širším kolektivu dětí, aktivní zapojení náhradních rodičů do procesu přípravy dětí, jejich motivace k důležitosti vzdělávání nezletilých. Záměrem je tedy budování a rozvoj pozitivního vztahu nejen dětí, ale i pečujících osob ke vzdělávání se a přispění k rozvoji jejich vzdělanostní gramotnosti. Koordinátorem těchto aktivit je vybrán vhodný lektor pro dítě. Dané aktivity probíhají minimálně jednou týdně v časové dotaci dvou vyučovacích hodin, dle potřeby i častěji. Aktivity se konají v prostorách naší organizace nebo v domácnosti pěstounů.

Ve školním roce 2015 / 2016 se těchto aktivit účastnilo 28 dětí, kterým se věnovalo 12 lektorů. Během školního roku 2016 / 2017 se těchto aktivit účastnilo průběžně 34 dětí, z toho 27 dětí z náhradní rodinné péče, kterým se věnovalo 16 lektorů. Týdně probíhá přibližně 70 vyučovacích hodin aktivit.