STAŇTE SE PĚSTOUNY

podívejte se na naše spoty

Poslání RKC Chaloupka – náhradní rodinná péče

  • naše organizace je od roku 2013 pověřenou osobou pro výkon sociálně-právní ochrany dětí
  • nabízíme spolupráci pěstounům, poručníkům a pěstounům na přechodnou dobu formou uzavření dohody o výkonu pěstounské péče
  • nabízíme doprovázení a odbornou pomoc zájemcům o náhradní rodinnou péči
  • podporujeme a nabízíme volnočasové aktivity dětí v náhradní rodinné péči v rámci našich projektů
  • poskytujeme odborné sociální poradenství, psychologickou péči, doprovod a podporu při řešení různých životních situací
  • v rámci projektů realizujeme asistované kontakty v rámci náhradní rodinné péče i mimo ni
  • aktivně působíme v kampani „Dejme dětem rodinu“ ve městě Ostrava, která se zaměřuje na zvýšení informovanosti veřejnosti o náhradní rodinné péči a oslovení nových pěstounů

RKC CHALOUPKA Rodinné a komunitní centrum Chaloupka z. s. Pracoviště náhradní rodinné péče Nádražní 117 702 00 Ostrava

V SOUČASNÉ DOBĚ MÁME VOLNÁ MÍSTA PRO UZAVÍRÁNÍ DOHOD O VÝKONU PĚSTOUNSKÉ PÉČE

Úřední hodiny

PONDĚLÍ, STŘEDA 8:30 – 17:00 ÚTERÝ, ČTVRTEK, PÁTEK Dle telefonické či e-mailové domluvy

Váš názor nás zajímá. Jak jste spokojeni s naší prací? Vyplňte jednoduchý dotazník

Struktura RKC Chaloupka – náhradní rodinná péče

Mgr. Edita Kozinová – ředitelka RKC Chaloupka 

Bc. Kateřina Návratová – vedoucí pro oblast náhradní rodinné péče

Mgr. Hana Kocichová – speciální pedagog

Mgr. Martina Kindlová – terénní sociální pracovnice 

Bc. Nicol Černá – terénní sociální pracovnice 

Ing. Anna Dobošová – koordinátor vzdělávání pěstounů 

Statutárním zástupcem organizace je ředitelka Mgr. Edita Kozinová.

RKC Chaloupka v souvislosti s ochranou osobních údajů je v souladu s platnými právními předpisy, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob a řídí se zásadami o zpracování a ochraně osobních údajů.